Eucharisztikus
Tudományos Konferencia
- 2018. november -

Köszöntő - Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

hang

videó


Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi: A mai széder este
és annak liturgikus kapcsolata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Verő Tamás budai főrabbi: A zsidó családi liturgia
a széder estén kívül (étkezések, asztali áldások, imák)

hanganyag

videó

szöveg


Kerekasztal-beszélgetés: Prof. Dr. Schőner Alfréd
és Gőbel Ágoston

hanganyag

videó


Fr. Michael Zheltov: Eucharisztia az orosz ortodox egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatában

angol hanganyag

videó

angol szöveg, magyar szöveg


Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor: A szent liturgia
és az Eucharisztia gyakorlata a román ortodox egyházban (Eucharisztiában használt kenyér)

olasz hanganyag, magyar hanganyag

videó

olasz szöveg, magyar szöveg


Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte: Az Eucharisztia a bizánci teológiában; az Eucharisztia tiszteletének
liturgikus megjelenése a bizánci liturgiában

angol hanganyag, magyar hanganyag

videó

angol szöveg


Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita: Az Eucharisztia tisztelete a magyar görögkatolikus egyház gyakorlatában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. h.c. Szebik Imre ny. püspök: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fekete Károly püspök: Az úrvacsora értéke
és jelentősége a református teológiában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója, plébános: Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása
az első századoktól

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora: Az Eucharisztia mint szent emlékezés (az utolsó vacsorára) és az Eucharisztia: Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá tétele a szentmisében

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fábry Kornél NEK főtitkár: A szentáldozás kegyelmi hatásai: találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, teológiai tanár:
Az Eucharisztia őrzése és imádásának történelmi alakulása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Versegi Beáta Mária CB: Az eucharisztikus mozgalmak
a II. Vatikáni Zsinat után

hanganyag

videó

szöveg


Dr. habil Fejérdy András, a PPKE BTK egyetemi docense: Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma

hanganyag

videó

szöveg

Eucharisztikus papi rekollekció
- 2017. november -

Dr. Kocsis Imre: A NEK jelmondatának biblikus teológiája

hanganyag

videó

szöveg


Piero Marini: Az eucharisztikus kongresszusok és az eucharisztikus teológia felismerései

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Dolhai Lajos: Az Eucharisztia mint a szentségi üdvrend központja

hanganyag

videó

szöveg


Varga László: A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Szeidel Péter: Az Örökimádás Magyarországon

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Keresztes Szilárd: A keleti egyház tanítása az Eucharisztiáról

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Török Csaba: Az Eucharisztia mint a lelkipásztorkodás forrása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Erdő Péter: Az Eucharisztia mint az Egyház létének forrása

hanganyag

videó

szöveg