Eucharisztikus
Pasztorális Konferencia
- 2019. november -

Köszöntő - Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

hang

videó

szöveg


Prof. Robert Somerville: Eucharisztia és Egyház
a XI. és XII. században egy modern zsinattörténész szemszögéből

angol hanganyag

magyar hanganyag

videó


Dr. Martos Levente Balázs: „Az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek...”
Az utólag meghívott Pál apostol az Úr vacsorájáról

hanganyag

videó


Dr. Perendy László: Az Eucharisztia az ókor egyházának életében

hanganyag

videó


Dr. Bábel Balázs: Az Eucharisztia / Úrvacsora az ökumenikus törekvések
fényében

hanganyag

videó

szöveg


Vukovits Koszta: Eucharisztia tárolására szolgáló edények
a szerb ortodox egyházban


Kelemen Imre: Az Eucharisztia ünneplésének anyaga (gluténmentesség kérdése)
és a két szín alatt történő szentáldozás; az Eucharisztia őrzésére vonatkozó
irányelvek: szentségi kápolnák, tabernákulumok

hanganyag

videó


Nagy Károly: Az Eucharisztia, mint a plébániai közösség szíve

hanganyag

videó


Bodor György: Felkészítés az elsőáldozásra – a római katolikus gyakorlat

hanganyag

videó


Szocska A. Ábel: Felkészítés az elsőáldozásra – a görögkatolikus gyakrolat

hanganyag

videó


Dr. Udvardy György: Felnőttek felkészítése a szentségek felvételére
és bevezetésük a szentmise liturgiájába (katekumenátus)

hanganyag

videó


Gáspár István: A szentségimádás fontossága a XXI. században,
gyakorlati megvalósítása és gyümölcsei az egyházközség életében

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Füzes Ádám: Áldoztatás és áldoztatók. Nagy létszámú hívek áldoztatása:
elvek, nehézségek, megoldások. Az Eucharisztiához kapcsolódó egyéb
rendezvények; szabadtéri szentmisék. Áldoztatók képzése

hanganyag

videó

szöveg


Varga László: Az örökimádás lelkisége

hanganyag

videó

szöveg


Nyéky Kálmán: Eucharisztia, szentmise és evangelizáció

hanganyag

videó


Dr. Versegi Beáta Mária, Nyuli Gábor, Varjas Adrienn: A szentségimádás
gyakorlata fiatalok, idősek, családosok, gyermekek körében

hanganyag

videó

szöveg (Versegi)


Schuschnigg Theresia: Eucharisztikus élet

hanganyag

videó

szöveg

Eucharisztikus
Tudományos Konferencia
- 2018. november -

Köszöntő - Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

hang

videó


Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi: A mai széder este
és annak liturgikus kapcsolata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Verő Tamás budai főrabbi: A zsidó családi liturgia
a széder estén kívül (étkezések, asztali áldások, imák)

hanganyag

videó

szöveg


Kerekasztal-beszélgetés: Prof. Dr. Schőner Alfréd
és Gőbel Ágoston

hanganyag

videó


Fr. Michael Zheltov: Eucharisztia az orosz ortodox egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatában

angol hanganyag

videó


Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor: A szent liturgia
és az Eucharisztia gyakorlata a román ortodox egyházban (Eucharisztiában használt kenyér)

olasz hanganyag, magyar hanganyag

videó

olasz szöveg, magyar szöveg


Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte: Az Eucharisztia a bizánci teológiában; az Eucharisztia tiszteletének
liturgikus megjelenése a bizánci liturgiában

angol hanganyag, magyar hanganyag

videó

angol szöveg


Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita: Az Eucharisztia tisztelete a magyar görögkatolikus egyház gyakorlatában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. h.c. Szebik Imre ny. püspök: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fekete Károly püspök: Az úrvacsora értéke
és jelentősége a református teológiában

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója, plébános: Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása
az első századoktól

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora: Az Eucharisztia mint szent emlékezés (az utolsó vacsorára) és az Eucharisztia: Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá tétele a szentmisében

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Fábry Kornél NEK főtitkár: A szentáldozás kegyelmi hatásai: találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, teológiai tanár:
Az Eucharisztia őrzése és imádásának történelmi alakulása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Versegi Beáta Mária CB: Az eucharisztikus mozgalmak
a II. Vatikáni Zsinat után

hanganyag

videó

szöveg


Dr. habil Fejérdy András, a PPKE BTK egyetemi docense: Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma

hanganyag

videó

szöveg

Eucharisztikus papi rekollekció
- 2017. november -

Dr. Kocsis Imre: A NEK jelmondatának biblikus teológiája

hanganyag

videó

szöveg


Piero Marini: Az eucharisztikus kongresszusok és az eucharisztikus teológia felismerései

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Dolhai Lajos: Az Eucharisztia mint a szentségi üdvrend központja

hanganyag

videó

szöveg


Varga László: A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata

hanganyag

videó

szöveg


Szeidel Péter: Az Örökimádás Magyarországon

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Keresztes Szilárd: A keleti egyház tanítása az Eucharisztiáról

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Török Csaba: Az Eucharisztia mint a lelkipásztorkodás forrása

hanganyag

videó

szöveg


Dr. Erdő Péter: Az Eucharisztia mint az Egyház létének forrása

hanganyag

videó

szöveg