„Bosi": a templom, amely majdnem vásárcsarnok lett

07 juillet 2021
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik helyszíne a zuglói Páduai Szent Antal-plébániatemplom.

Zuglónak ez a része a XX. század elején ritkán lakott városrész volt. Az ide letelepülők zöme kertészkedésből élt. A hívek az erzsébetvárosi plébániához tartoztak, de a nagy távolság miatt gyorsan népszerűvé váltak a helybeli, domonkos atyák által tartott misék. Először egy tanári lakás, majd az Angol utcai iskola épülete vált a szentmisék helyszínévé. 1903 után egy vendéglőt alakították át kápolnává. Miután Csernoch János hercegprímás kijelölte a zuglói plébánia területét, 1923-ban felépült a Balázs Ernő által tervezett bauxitbeton templom a Bosnyák téren, amely félezer hívőt fogadhatott be. A kistemplomot a gyorsan gyarapodó közösség kinőtte.

A templom megmentése

Barkóczy Sándor plébános rövidesen új templom építéséhez kezdett. Rimanóczy Gyula készítette el a terveket háromhajós, neoromán stílusban. Az épület alapkövét Boldog Meszlényi Zoltán segédpüspök áldotta meg 1941. december 14-én. A félkész épületet Mindszenty József hercegprímás 1946. augusztus 18-án felszentelte. A háromezer hívő befogadására alkalmas, 49 méter hosszú, 22 méter széles és 14,5 méter magas templom a főváros egyik legnagyobb temploma lett. A felszentelésre azért volt szükség, mert különben az épületet vásárcsarnokként használták volna, a Bosnyák téri piac ugyanis ekkor még a templom mellett működött. A használatba vételi engedélyt az épület csak 1948-ban kapta meg.

A csonka torony

Bár Rimanóczy a harangtornyot csúcsosra tervezte, a kommunizmus időszaka alatt szó sem lehetett arról, hogy a félbemaradt, 19,5 méter magas tornyot befejezzék, így az évtizedekig „csonkán” állt. Az 58 méteres harangtornyot 2014-re fejezték be, négy harang kapott benne helyett. A kistemplomot ebben az időszakban a görögkatolikusok használták annak 1957-es lebontásáig.

A szentély eredetileg fehér falaira Páduai Szent Antal életének egyes fejezeteit megörökítő freskókat Kontuly Béla festőművész készítette el. A domborműves keresztút stációit Németh Aurélia szobrászművész alkotta. A főhomlokzat rózsaablaka, melyet Assisi Szent Ferenc Naphimnusza ihletett, 1982-ben készült el, tervezője Erdélyiné Németh Mária volt.

Gigantikus orgona

A templom orgonája igazi kuriózum! Az első orgonatervet Gergely Ferenc, Schmidthauer Lajos és Szalay Lajos készítette, mely az épület méreteihez illő, négymanuálos, 66 regiszteres hangszer építését irányozta elő, végül csak 14 regiszteres lett, vagyis a tervezett sípok csupán ötöde volt megszólaltatható. A bővítésre és felújításra 1975-ben került sor, ekkor már a karzat teljes szélességét átfogó, valamint a mellvédbe is beépített orgonaház készült, és már 25 regiszter üzemelt. A hangszert végül 1984 és 1991 között felújították és 80 regiszteresre bővítették. A Zeneakadémia orgonája után a főváros második legnagyobbja lett.

A templom a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is egyik helyszíne lesz. 2021. szeptember 8-án a plébániai nap keretében 17 órától lengyel nyelvű szentmisét celebrálnak itt.

A templom névadójáról

Páduai Szent Antal az Egyház egyik legnépszerűbb szentje. 1195-ben Lisszabonban előkelő családban született és a keresztségben a Fernando nevet kapta. Tizenöt évesen az ágostonos kanokokrendi kolostorba lépett, a kolostor gazdagsága és a körülötte az egyháziak és világiak közötti konfliktusok a szegények felé fordította. Csatlakozott a Santo Antonio dos Olivais nevű kis rendház közösségéhez, a testvérekhez, akik a kolostor ajtajánál koldultak. Kopott ruhát öltött és felvette az Antal nevet, a templomuk védőszentje előtti tiszteletül. Vértanú akart lenni, ezért engedélyt kért, hogy Marokkóban hirdethesse az evangéliumot. Itt súlyosan megbetegedett és vissza kellett térnie Európába. Csatlakozott a ferencesekhez, találkozott Szent Ferenccel is. Elvonulása után pappá szentelték. Kiemelkedő prédikátor volt. Szegény vándorként járt-kelt és evangelizált.

„A szabadon vállalt szegénység erőt ad az embernek, a gazdagság viszont elgyöngíti. Mert az ember hamarosan vagyonának szolgája lesz, ahelyett hogy uralkodna rajta. Ha ugyanis valakit veszteség ér, és emiatt szomorkodik, ez megmutatja, hogy rabja lett annak, amit előbb, a szerencséje idején birtokolt.”

Óriási tömegeket nyert meg szerény életmódjával és tanításaival. Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára.

1231-ben Padovában a böjti beszédeire már éjszaka összegyűltek a hívek. Az óriási tömeg nem fért be a templomba, ezért a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. A munka teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án, harminchat éves korában meghalt. Alig tíz hónappal halála után IX. Gergely pápa szentté avatta.

Források: bosihirado.net, esztergomi-ersekseg.hu, Wikipedia

Fotó: egykor.hu, fortepan, Fővárosi Levéltár, bosihirado.net, esztergomi-ersekseg