Egy pap a forradalomban

2020. október 23.
Egy évvel a forradalom kitörése előtt szentelték pappá Kuklay Antalt, aki a Központi Szemináriumban élt. 1956 őszén az egyhetes lelkigyakorlat csendjét törték meg a Magyar Rádiónál eldördült lövések.

Az 1956-os forradalom és szabadságharcban egyházi személyek is részt vettek. A sebesülteket látogatták meg a kórházakban, segítettek a Katolikus Karitász segélycsomagjait eljuttatni a rászorulókhoz. Kuklay Antal, Mátramindszenten adott interjút a Magyar Kurírnak. A 88 esztendős kanonok, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott plébánosa izgalmas részleteket idézett fel 1956 őszéről. Beszélt arról, hogy mentették a nemzetőrnek álló egyetemista társaik életét az oroszok bosszúszomja elöl.

„Mentem az Üllői úton, és láttam a leomlott tűzfalakat. Közben kerülgettem a halott szovjet kiskatonákat, akik úgy vesztették életüket, hogy a saját tankjaik taposták halálra őket, amikor kiugrottak a harckocsi tornyából. Ilyen élményeket után tértünk vissza a szemináriumba. A papnövelde szomszédságában volt a jogi egyetem. Itt az egyetemisták között nemzetőrök is voltak, kapcsolatban álltunk velük. Számítottak arra, hogy az oroszok körülfogják őket. Ezért megnyitottam az Egyetemi Templom átjáróját, amin keresztül be lehetett jutni a szemináriumba.Reverendákat tettünk a sekrestyébe. A joghallgatók közül többen így menekültek ki, a templomon keresztül, magukra öltve a reverendát.”

Kuklay Antal felidézte, hogy a már felszentelt és kispap társaival eszükbe jutott, hogy le kellene foglalni az Állami Egyházügyi Hivatal iratait. Üzenetet juttattak el Mindszenty bíboroshoz az akciójuk tervéről. Azt, hogy végül sikerült-e megszerezniük a dokumentumokat kiderül a beszélgetésből, amelyet teljes egészében ITT olvashatsz el.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Merényi Zita