A keresztre szegezett Test történelmi test volt

2021. szeptember 08.

A magyar felmenőkkel rendelkező David-Maria Jaeger ferences szerzetes Tel-Avivban, zsidó családban nőtt fel. Középiskolai tanulmányai után elsöprő hitbéli változáson ment keresztül és áttért a keresztény hitre.

A NEK szerda délutáni fakultációjában az Eucharisztiát – XIII. Leó pápa „Mirae Caritatis” enciklikája nyomán – úgy írja le: „bizonyos értelemben a megtestesülés folytatásának és kiterjesztésének kell tekinteni”. Az Eucharisztiában „Krisztus Teste egyszerre sok helyen van jelen, vagyis mindenütt, ahol a szentséget megszentelik” – idézte.

A szerzetes előadásában felemlítette, hogy az eucharisztikus kongresszusok kifejezetten ezt ünneplik: „Krisztus igazi áldozatát, igazi Testét és Vérét, amely mindenütt jelenvalóvá válik, ahol az Ő személyében felajánlják. Az Eucharisztiát, s nem mint eszmét vagy eszményt, bármilyen nemes vagy felemelő is legyen az, hanem mint valódi áldozatot és valódi jelenlétet”.

Az eucharisztikus áldozat – szögezte le – „titokzatos módon ugyanaz az áldozat, amelyet az emberiség Megváltója egy bizonyos napon – az emberi történelem folyamán belül egy bizonyos pillanatban – egy bizonyos helyen, a Föld egy bizonyos pontján ténylegesen felajánlott.”

David-Maria Jaeger olvasatában az Eucharisztia a maga misztériumában szükségszerűen tartalmazza az Úr földi életének újbóli bemutatását – sőt, úgyszólván újrajátszását. „Mert a keresztre szegezett Test történelmi test volt – olyan, amelyet a benne és általa leélt egész élet alakított ki, fogantatásától kezdve egészen a Kálváriáig” – fogalmazott. Így folytatta: „Mi hitben és nem látás szerint járunk az Úrral, és soha nem élvezhetjük a tanítványok megismételhetetlen kiváltságát, akik ’ott voltak.’ Az az idő nincs többé, nem lehet ’visszalépni’ ”.