A templom mindenkié

2021. február 22.
Kimozdíthatóak az embereket abból a hozzáállásból, hogy „Itt nem lehet csinálni semmit", és eljuttathatóak addig: „Istennel minden lehetséges"? Michael White a budapesti Eucharisztikus Kongresszus meghívott előadója és munkatársai megmutatták, hogy igen.

„Újraépíteni, megújítani a plébániákat sürgetőbb feladat, mint valaha” – írta Michael White és Tom Corcoran kötetének ajánlásaképp Nyéky Kálmán, a könyv magyar kiadásának szerkesztője. Fábry Kornél, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus főtitkára pedig kézikönyvként említi, amely az egyik legjobb eszköz mindazok számára, akik vágynak plébániai közösségük megújulására, növekedésére.

Az Újraépítve című nagysikerű könyv társszerzői kivételes személyiségek, akik hatalmas változást idéztek elő az észak-baltimorei (Maryland, USA) egyházközségük közhangulatában. Az elfásult lelkipásztori szolgálatot újra élővé tették úgy, hogy számba vették az elvesztett bárányokat, majd elkezdték lépésről lépésre újjáépíteni plébániájukat.

Imádság, közösség, tanítványság – ezzel a hármassal fordult a Jézus születése Templom plébánosa Michael White és lelkipásztori munkatársa Tom Corcoran azok felé, akik nem jártak templomba. Plébániai közösségükkel megmutatták az utat, hogy hogyan lehet eljutni az „Itt nem lehet csinálni semmit”-től, az „Istennel minden lehetséges”-ig.

A Jézus születése Templom vezetői felismerték, hogy mindenkit meg kell hívni a Jézussal való találkozásra, de legfőképp azokat, akik nem járnak szentmisére. Küldetésük legfontosabb üzenetét a jézusi parancsban ismerték fel: „Tegyetek tanítványommá minden népet.” Az emberekkel való hatékony kapcsolatépítésben Jézus elfogadó, kezdeményező, bátorító és szeretetteljes magatartását képviselik.

White atya és Tom a zenével kezdték megszólítani az embereket. „ A zene a víz, amelyen az élmény vitorlázik” címmel a szerzők arról számoltak be, hogy templomukban milyen kritikus pont volt korábban a zene. Ma már a marylandi közösségben dicsőítő dalokat is játszanak az orgonás szertartások mellett, amelyek egyként terjesztik az Örömhírt és Isten felé emelik a híveket.

Sikerük másik kulcsa a csapatmunkában rejlik, hiszen a templom nemcsak a papoké, hanem mindenkié és mindenkinek jut benne szerep. Jól ismerik a módját annak, hogy miként lehet kimozdítani az embereket a padokból és bevonni őket a napi munkába, akár csak egy aprónak tűnő részfeladat kiosztásával. A maryland-i Timonium katolikus hívei lelkesen segítenek a templom díszítésében, takarításában vagy egy-egy program megszervezésében is.

White atya és Tom közel húszéves állhatatos lelkipásztori szolgálatának köszönhetően Baltimore-i egyházközségükben megháromszorozódott a templomba járók és a plébániai önkéntesek száma. Költségvetésük megnégyszereződött, saját forrásból közösségi központot építettek. Egy lelkes csapat is elköteleződött mellettük, akik velük együtt elhivatottan dolgoznak a tanítványságra való meghívásban.

Az „Újjáépítve” szerzői őszintén és sok humorral mesélik el plébániai életük megújításának folyamatát. A könyv számos gyakorlati tanácsot ad az olvasónak a modern evangelizációhoz és a hatékony kommunikációhoz. Hasznos olvasmány nemcsak prédikáló papoknak, hanem mindenkinek, aki sikeres szeretne lenni a közösségépítésben.

Az Ave Maria Press által 2013 februárjában kiadott 320 oldalas könyv több, mint 80 000 példányban kelt már el és széleskörű elismerést kapott a katolikus vezetőktől, köztük Timothy Dolan bíborostól, New York érsekétől, aki szintén egyik meghívott előadója a szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszusnak: „Aki szereti a plébániáját, feltétlenül olvassa el ezt a könyvet” – írta a kötet bevezetőjében.

Isten szeretetének, irgalmasságának és igazságosságának közvetítése – ami létfontosságú feladat egy lelkipásztor küldetésében – egyre nehezebb a mai ember számára. Az amerikai példa azonban valódi sikertörténetté nőtte ki magát. Egy olyan társadalomban, amelyben messzemenően marginalizálódott az Egyház, és amelyben fogékonyabbak a negatív hírekre, mint az Örömhír befogadására, fel tudták pezsdíteni plébániájuk vonzáskörzetében a közhangulatot.

Módszerük, mellyel újra élővé tudtak varázsolni egy közösséget, bátorítóan hat sok katolikus atyára, akik szívesen építik be az „Újjáépítve” filozófiáját, hogy ők is közösségi ünneppé varázsolják a vasárnapi miséket.

„Az emberek élményeket keresnek a templomban" – vallja Tom Corcoran. „Ha unalmas és rossz tapasztalatokat szereznek vasárnaponként, hogyan várhatnánk el tőlük, hogy ellátogassanak oda, amit kínálunk neki? Itt a templomban kell a lehető legtöbbet megtennünk."

Forrás: nativitypastor.tv, Magyar Kurir, youtube, plebaniaujraepitve, archbalt.org