Úrnapja Nyíregyházán a Missziós kereszt jelenlétében

2018. június 04.

Ismét elérkezett a nap, melyen az egyházi év egyik legnagyobb ünnepét ülhettük meg, az, amit már hosszú századok óta elődeink is oly méltó módon megtartottak. Úrnapján az Eucharisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust valljuk meg, és emeljük e szentséget a hívek figyelmének központjába. Mindemellett a szentmiséhez tartozó körmenet alatt, tanúságot teszünk hitünkről a világ felé.

Az idei évben különösen is kiemelt volt a 2018. június 3-án, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház hívei számára e jeles alkalom. Ekkor tartózkodott itt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keresztje amely hazánkat járva a 2020-ban megrendezésre kerülő kongresszusra készít fel lelkiekben. Így már az ünnepi misét megelőzően sokan járultak a kereszthez, letéve elé hálájukat, kéréseiket, imáikban a szeretteiket.

A hatalmas hívő sereg előtt Palánki Ferenc, egyházmegyénk főpásztora mutatta be az ünnepi szentmisét. Jelen volt továbbá Szocska A. Ábel püspök, valamint az Apostoli Nunciatúra (a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége) ügyvivője és titkára, Mons. Germano Penemote és P. Depaula Flavio Silvio SDB, és a városunkban szolgálatot teljesítő papság, akiket Felföldi László helynök fogadott.

Palánki püspök szentbeszédében Jézus azon szavaira hívta fel a figyelmet, melyeket az Oltáriszentség alapításakor mondott: „Ez az én testem, amelyet értetek adok"(Lk 22,19). Krisztus személy szerint minden Istenhívőért adta oda önmagát, hogy életünk legyen benne. Az Eucharisztiában magunkhoz véve erősít bennünket a vele való közösségben.

A szentmise keretében kiosztásra került a Csáky Imre-díj is, mellyel azon személyek - papok és világi hívek - életművét ismerik el, akik az egyházmegye „jelenkori építésében" - anyagi, közösségi és lelkiségi vonatkozásban - kimagasló módon részt vesznek. Plébániánkról Ilosvai Gábor képviselő testületi elnök, Szekrényes András és felesége, valamint Suller Lászlóné kapták a díjat.

A belvárosban tartott népes körmenet során a gyönyörű virágokkal díszített sátraknál megállva és leborulva, felemelő érzés volt végignézni a legkisebb gyermekektől a virágszirmot szóró elsőáldozókon át a családosokon keresztül az idős emberekig, akik mind hitük megvallását fejezték ki.

Gerhes József akolitus

Fotók: Stefán Szilvia, egyházmegyei média-képzős hallgató