-


🗓 Időpont: 2018. november 27-29.

(kedd, 14:00-tól csütörtök, 17:00-ig)

Helyszín: Szent Adalbert Központ
(2500 Esztergom, Szent István tér 10.)


Programtervezet

November 27., kedd
 • 14.00 Regisztráció
 • 15.00 Köszöntő (Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek)
 • 15.15 Előadás 1. - Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi: A mai széder este és annak liturgikus kapcsolata
 • 16.00 Szünet
 • 16.30 Előadás 2. - Dr. Verő Tamás budai főrabbi: A zsidó családi liturgia a széder estén kívül (étkezések, asztali áldások, imák)
 • 17.15 Szünet
 • 17.45 Kerekasztal-beszélgetés / Kérdezz-felelek
 • 18.30 Vacsora
 • 20.30 Vesperás
 • 20.45 Szentségimádás / Szabad program

November 28., szerda

 • 7.30 Reggeli
 • 9.00 Napközi imaóra
 • 9.15 Köszöntő, programismertető
 • 9.30 Előadás 3. - Fr. Michael Zheltov: Eucharisztia az orosz ortodox egyház lelkipásztori és liturgikus gyakorlatában
 • 10.00 Előadás 4. - Prof. Dr. Nicolae Preda diakónus-lektor: A szent liturgia és az Eucharisztia gyakorlata a román ortodox egyházban (Eucharisztiában használt kenyér)
 • 10.30 Szünet
 • 11.00 Előadás 5. - Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte: Az Eucharisztia a bizánci teológiában; az Eucharisztia tiszteletének liturgikus megjelenése a bizánci liturgiában
 • 11.30 Előadás 6. - Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita: Az Eucharisztia tisztelete a magyar görögkatolikus egyház gyakorlatában
 • 12.00 Szünet
 • 12.30 Ebéd
 • 14.30 Előadás 7. - Dr. Szebik Imre ny. püspök: Az úrvacsoráról szóló teológiai felfogás és az úrvacsora gyakorlata
 • 15.00 Előadás 8. - Dr. Fekete Károly püspök: Az úrvacsora értéke és jelentősége a református teológiában
 • 15.30 Szünet
 • 16.00 Kerekasztal-beszélgetés a nap előadóival
 • 16.40 Szünet
 • 17.15 Szentmise
 • 18.45 Vacsora borkóstolóval
 • 20.45 Vesperás
 • 21.00 Csendes szentségimádás/ gyónási lehetőség / kötetlen beszélgetés

November 29., csütörtök

 • 7.30 Reggeli
 • 9.00 Szentmise
 • 10.30 Előadás 9. - Dr. Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója, plébános: Az Eucharisztia liturgiája az első keresztény évszázadokban és az áldoztatás liturgiájának alakulása az első századoktól napjainkig
 • 11.15 Szünet
 • 11.45 Előadás 10. - Dr. Németh Norbert pasztorális helynök: Az Eucharisztia mint szent emlékezés (az utolsó vacsorára) és az Eucharisztia: Krisztus keresztáldozatának jelenvalóvá tétele a szentmisében
 • 12.30 Szünet
 • 12.45 Ebéd
 • 14.15 Előadás 11. - Dr. Fábry Kornél NEK főtitkár: A szentáldozás kegyelmi hatásai: találkozás és közösség Krisztussal és az egyház tagjaival
 • 14.45 Előadás 12. - Dr. Györök Tibor plébániai kormányzó, teológiai tanár: Az Eucharisztia őrzése és imádásának történelmi alakulása
 • 15.15 Szünet
 • 15.45 Előadás 13. - Dr. Versegi Beáta Mária CB: Az eucharisztikus mozgalmak a II. Vatikáni Zsinat után
 • 16.15 Előadás 14. - Dr. Fejérdy András, a PPKE BTK egyetemi docense: Az eucharisztikus kongresszusok szerepe egykor és ma
 • 17.00 Zárszó