13 ötlet februárra

2018.02.01

FEBRUÁR - a nagyböjti időszak a szentmise áldozati liturgiájának átélésére ad lehetőséget

 • Tarthatunk felnőtt katekézist a plébánián az Eucharisztia, a szentmise, az áldozás témáját érintve.
 • A házszentelés mindig kiváló alkalmat nyújt a családlátogatásra. Lehetőséget teremthetünk erre a hónap során.
 • Tudom-e, mikor volt a keresztelésem, elsőáldozásom, bérmálásom napja? A születésnapomon túl megünnepelhetem ezt a napot is azzal, hogy imádkozom szüleimért, keresztszüleimért és a papért, aki megkeresztelt.
 • Szervezhetünk Eucharisztiára irányuló család- és hittantábort.
 • Az egyházközségi képviselőtestület kihelyezett munkahétvégéje alapulhat az Eucharisztia titkán.
 • Kihasználhatjuk a házasság hete adta lehetőségeket, amely ugyan nem egyházi, hanem civil kezdeményezés, ám nagyon is építhetünk rá, hiszen épp e jellegénél fogva evangelizál. Hívhatunk előadókat, tarthatunk programokat, s ezekre meghívhatjuk a nem hívő házaspárokat is.
 • Szervezhetünk családi, közösségi vagy plébániai zarándoklatot. Kereshetünk felelősöket, akik segítenek összefogni a szervezést.
 • Szervezhetünk találkozókat a már meglevő kiscsoportok, közösségek - például egyházközségek, esperesi kerületek - között, ahol helye van a tanúságtételeknek, beszélgetéseknek és a közös imádságnak.
 • Egy-egy jól előkészített plébániai eseményre meghívhatjuk néhány lelkiségi mozgalom képviselőit. Lehetőséget adhatunk a velük való találkozásra, beszélgetésre.
 • Bekapcsolódhatunk a kerület, a város, a falu életébe. A falunapon az egyházközség is állíthat sátrat, amelyben minden korosztálynak programot kínál. Vonzó módon adjunk lehetőséget az egyházközséghez való csatlakozásra. A sátorban gyűjthetünk imaszándékokat is: a látogatók névtelenül, cédulára írva helyezzék imaszándékaikat egy ládába, s a következő vasárnap ezekért a szándékokért imádkozzon a közösség.
 • Egy gyalogos zarándoklat során megéljük, hogy a hit folyamatos úton levés Isten felé. A plébánia zarándoklatát segítheti, ha valamelyik kiépített zarándokúton kelünk útra. Ennek megszervezésében a zarándokutak kialakítói is segítségünkre lehetnek. További információt a www.viamargaritarum.info és a mariaut.hu oldalon találunk.
 • Kialakíthatunk családi szentélyt, imasarkot otthonunkban, ahol el tudunk helyezni egy ikont, gyertyát vagy a Szentírást a közös imádsághoz. Meghívhatjuk plébánosunkat, hogy áldja meg az imádságnak e helyét. A családon belül is adhatunk egymásnak ötleteket a közös imádságra.
 • Írhatunk imádságot családunkért, közösségünkért, amelyet ebben a hónapban minden nap közösen mondunk el.