Az Eucharisztia ünnepe Homrogdon

2017.12.20

"Isten a szív csendjében beszél." - Kalkuttai Boldog Teréz anya gondolatával indította a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülést segítő eseménysorozat harmadik találkozását Varga László kaposvári megyéspüspök. A homrogdi Krisztus Teste és Vére templom ismét megtelt imádkozókkal 2017. december 13-án, advent második hetében.

Varga László először megosztotta a hívekkel az Oltáriszentséggel való első találkozásának élményét, és beszélt azóta is egyre mélyülő kapcsolatáról Jézus Krisztussal. Kiemelte, hogy a legfontosabb lépés, amit meg kell tennünk, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz; az elcsendesedés. Majd hozzátette: "Minden idegszálunkkal az Úrra kell figyelnünk". Nincs könnyű dolgunk, hiszen "semmit tenni", elcsendesedni és párbeszédet folytatni Jézussal, egyáltalán nem könnyű feladat. Ugyanakkor Isten számára semmi sem lehetetlen, aki maga a Szeretet. A katekézist szentmise követte, melyet Varga László mutatott be, nyolc pap közreműködésével. A szentmise alatt folyamatos gyóntatás volt, így senki nem távozott Jézus Krisztus különleges kegyelmi ajándéka nélkül. A misét követően került sor az Oltáriszentség imádására, amit Galo Gábor, a szirmabesenyői plébánia kormányzója vezetett. Gábor atya párhuzamot vont a kohóban vakító fehéren izzó vas és az Oltáriszentségben közöttünk lévő Krisztus, az ostyában "hófehéren izzó" szeretete között, ami nem elvakítani akar bennünket, hanem fényével mindig irányt mutat és melegséget ad. A szentségimádás összefoglaló gondolata mindössze öt szóból állt:" Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem". 

A közös együtt imádkozás a szeretetvendégséggel zárult, ahol a kedves testvérek mosolyogva és az Úrban megerősödve folytatták beszélgetéseiket. Püspök úr gondolatai minden résztvevő elméjébe és szívébe beíródtak: "Amikor elkezdünk "semmit tenni" a Szentháromság jelenlétében, akkor egy élő, eleven szeretetközösségbe kapcsolódunk be: az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségébe. Ha bekapcsolódunk, már négyen vagyunk! Ahol pedig ez a közösség elkezd élni, ott újabb közösségek születnek anélkül, hogy különösebben meg kellene tervezni".

Kormosné Horváth Anita hitoktató

Fotó: Magyar Kurír és Keresztény Élet