Egy "eucharisztikus" év

2018.04.30

Kedves Testvérek!

A Török Püspöki Konferencia legutóbbi gyűlése alkalmával Törökország püspökei azt a javaslatot tették, hogy készítsünk egy felkészülési programot a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amely Budapesten, Magyarországon kerül megrendezésre 2020-ban.

A papokkal, szerzetesekkel/szerzetesnőkkel és az Istennek szentelt világiakkal egyetértésben elfogadtuk ezt a kezdeményezést, mint İzmir egyházának kegyelmi alkalmát. Ezért úgy döntöttünk, hogy a 2018-as esztendőt az Eucharisztiának szenteljük, imádságunkon és elmélkedéseinken keresztül.

Az Eucharisztiára irányított figyelem által visszatérhetünk hitünk forrásához, újra felfedezhetjük keresztségünket, és megújíthatjuk a Jézus Krisztussal való találkozást. Ahogy Ferenc pápa mondta a legutóbbi, Fülöp-szigeteken megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepélyén: "... A feltámadt Jézus ma is él és jelen van az Ő egyházában, főképp az Eucharisztiában, az Ő testének és vérének szentségében. Krisztus jelenléte közöttünk nem csak vigasztalást jelent, hanem egyben ígéretet és meghívást. Ígéretet arra nézve, hogy egy nap az örök boldogság és béke részesei lehetünk az Ő királyságának teljességében. De meghívást is jelent arra, hogy lépjünk ki, mint misszionáriusok, és juttassuk el a Mennyei Atya jóságának, megbocsátásának és irgalmasságának üzenetét minden férfihoz, nőhöz és gyermekhez."

İzmir egyháza János apostol által kapta meg a hit ajándékát, ő vezetett rá minket az Eucharisztia titkára. Újra felfedezni az Eucharisztia Szentségének központi jelentőségét azt jelenti, hogy visszatérünk Szent János tanításához, hogy újra megtanuljuk tőle, hogyan lehetünk szeretett tanítványok. Szent II. János Pál pápa így ír a szentségimádásról Ecclesia de Eucharistia /Az Egyház az Eucharisztiából él/ kezdetű enciklikájában: "Jó Nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány (vö. Jn 13,25), érezni az ő szívének végtelen szeretetét. (...) Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam" (EdE/ 25).

Jézus Krisztus testének és vérének szentsége a hit egy másik fontos aspektusára emlékeztet bennünket: nem egyedül hiszünk. A hit nem magánügy. A hitnek van egyházi dimenziója. Az Eucharisztia eggyé tesz bennünket Krisztus testével, és ezáltal másokkal is közösségbe kerülünk: "gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk". Ezt kéri, és ezért imádkozik az Egyház a II. eucharisztikus imában.

"Az Eucharisztia alkotja az Egyházat és az Egyház alkotja az Eucharisztiát" Henri de Lubac bíboros szavaival élve.

Szent II. János Pál pápa így ír: "Az egyház az Eucharisztiából él. (...) Az Egyház az eucharisztikus Krisztusból él, belőle táplálkozik, tőle nyeri világosságát. Az Eucharisztia a hit misztériuma, s ugyanakkor a "világosság misztériuma". Valahányszor az Egyház ünnepli, a hívők bizonyos módon átélhetik a két emmauszi tanítvány élményét: "Megnyílt a szemük és fölismerték őt" (Lk 24,31)".

Testvéreim, mennyi gazdagságot rejt magában az Eucharisztia! Kérjük az Urat, hogy ennek az évnek a folyamán megtapasztalhassuk ezt a gazdagságot. Mindannyian meghívást kaptatok arra, hogy személyesen fedezzétek fel az Eucharisztia központi jelentőségét a szentmisében és az Eucharisztia tiszteletének egyéb formáiban, amelyeket az Egyház hagyománya őrzött meg a hívek számára.

Mint egyházmegyei közösség, havonta két találkozási lehetőségünk lesz: az eucharisztikus nap a Szent Polikárp-templomban minden hónap első csütörtökén, illetve havi egy szentségimádási alkalom felváltva az egyházmegye különböző plébániatemplomaiban.

Az eucharisztikus nap a Szent Polikárp-templomban egyéni, személyes imádságra biztosít alkalmat, kétszer egy órában 9:30-tól és 17:30-tól. Segítségként az elmélyüléshez kiadunk egy, az Egyház hagyománya szerinti eucharisztikus imákat és elmélkedéseket tartalmazó füzetet. Biztatunk minden kedves hívőt, akinek van ideje és lehetősége, hogy jöjjön el és töltsön egy órát Jézus Krisztus társaságában. Így a Szent Polikárp-templom havonta egyszer egyházmegyénk lelki központjává fog változni.

A havi egy szentségimádási alkalom felváltva az egyházmegye különböző plébániatemplomaiban azt jelenti, hogy összejövünk, reményeim szerint igen sokan, hogy imádkozzunk és elmélyedjünk az Eucharisztia titkában. Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy felfedezzük hitünk gyökereit, mivel az ismeretből szeretet fakad.

Az első eucharisztikus nap a Szent Polikárp-templomban március 1-én, csütörtökön lesz, míg a havi egy szentségimádási alkalom felváltva az egyházmegye különböző plébániatemplomaiban a következő beosztás szerint fog zajlani:

április 19. Székesegyház

május 17. S. Rosario

június 21. Buca

szeptember 20. Karşıyaka

október 25. Göztepe

november 29. Szűz Mária temploma

december 20. Bayraklı

Konya és Antalya közösségeit imáimba foglalom. A távolság miatt ők nem tudnak részt venni ebben a kezdeményezésben, de biztos vagyok benne, hogy ők is találnak majd időt a szentségimádásra és katekézisekre, amelyek által becsatlakozhatnak az egyházmegye pasztorációs vérkeringésébe.

Testvéreim, az Eucharisztia tüze világítsa meg mindannyiunk és Egyházunk időnként nehéz útját.

Imádkozom értetek, atyai áldásom rajtatok és családjaitokon.

İzmir, 2018.02.02.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Lorenzo Piretto
İzmir érsek-metropolitája

(Settimana News)