Eucharisztikus papi lelkigyakorlat Mátraverebély-Szentkúton

2018.02.22

"Ennek a kenyérnek az erejével" csendes papi lelkigyakorlatot tartanak Mátraverebély-Szentkúton a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve.

A lelkigyakorlat február 18-án kezdődött és február 23-án zárul. Az eseményt Dr. Versegi Beáta Mária CB Oktatási Referens (Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság) és Dr. Orosz Lóránt OFM, kegyhelyigazgató vezetik.

A hagyományos lelkigyakorlaton az elmélyülést az előadások mellett a ferences közösség liturgiájába való bekapcsolódás, a szentségimádások, és a kegyhely csodálatos természeti környezete is segíti.

Az alábbiakban a lelkigyakorlaton részt vevő atyák visszajelzéseiből, benyomásaiból válogatunk:

"Mint oly sokszor megtapasztaltam, egy lelkigyakorlat szervezésébe az Úr is beszáll. Például, a heti zsolozsma és olvasmányok mintha ép mostanra lettek volna kitalálva. Az olvasmány a szentmisében Izajástól azt mondta: "Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi." Másnap Mózes szól Isten üzenetével: "Legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok (...), vagy a mai olvasmány Jónástól: "Kelj föl, menj el Ninivébe és hirdesd azt, amit majd mondok neked" (...). Isten segít a lelkigyakorlatozóknak és a lelkigyakorlat vezetőjének. Milyen csodálatos liturgia ez, "közös mű" (lásd.: görögben "leiton ergon"), közös alkotás. Nem maradhatok hát én sem tétlen."

"Megdöbbentett a lelkigyakorlat "társvezetőjének" Sziénai Szent Katalinnak lelkisége. Nem ismertem, nem olvastam róla többet, mint rövid életrajzát. Írástudatlan létére megtanult olvasni a kereszten megfeszített Krisztus testbeszédéből. Krisztus teste élő könyv számára. Emberi teste létra és híd, hogy belépjünk isteni életébe. Bár én nem vagyok méltó, hogy belépjek hozzá, Ő méltó, hogy befogadjon. Egy másik gondolat, ami megragadott: Mi a legnagyobb bűn? Ha azt gondolom, hogy az én bűnöm megbocsáthatatlan és nagyobb az Isten irgalmánál. Pedig a legnagyobb bűn is annyi, mint egy csepp ecet a tengerben, vagy egy csepp víz az izzó parázson. Krisztus fellépett a kereszt katedrájára és teljes szeretet-érzületével tanít és szeret, és tanít szeretni. És még egy megrendítő meglátása Szent Katalinnak: Krisztus áldozatának nem az Atyát kell "megnyugtatni" mert haragszik, hanem minket kell "megnyugtatni", hogy még így is szeret."

"A titok azáltal éltet, ha befogadom, nem pedig azáltal, ha megmagyarázom."

"A Szűzanya titka az életadás titka, papként én is életet adhatok."

" A küldetés bizalma nem a képességek kiváltságán múlik, hanem a küldő akaratán."

"A lélek nem a sok tudással, hanem a dolgok belső ízlelésével válik értékessé." (vö. Szt. Ignác)

"Kell az újraértelmezés, hogy fejlődni tudjak."

"Ébren tartani a hálára való képességet, mert a hálás szív az önátadás motorja."

"Isten teljes odaadással szereti az embert, ezért bátran kiszolgáltathatjuk neki magunkat."

"Az ajándékozás nem mérlegeli, hogy megéri-e vagy nem. Az önzetlen ajándékozásnak teremtő ereje van."

"Az ünnep nem szabadidő, hanem befektetünk azért, hogy közösség lehessünk."


Versegi Beáta Mária és Gőbel Ágoston 

Fotó: Versegi Beáta Mária