„Jó volt magyarnak lenni Tolentinóban” – Németh László prelátus beszámolója

2017.12.15

Németh László pápai prelátus, a Szent István Ház igazgatója, olaszországi magyar főlelkész beszámolója a földrengésben megrongálódott és magyar állami támogatásból felújított templom megáldásáról.

Olaszországi magyarok zarándoklata Tolentinóban

2016-ban földrengés következtében rongálódott meg Tolentinóban több más templom mellett a Sacro Cuore di Gesú templom, amelyet egy év alatt a magyar kormány támogatásából felújítottak. A templom ünnepélyes megáldása december 9-én volt, amelyről már jelentek meg beszámolók. Ezekben említésre került, hogy a megáldáson részt vettek az olaszországi magyar közösségek is. Röviden erről szeretnék most beszámolni.

A magyar kormány nagylelkű gesztusa, a szolidaritásnak a kifejeződése késztette arra az olaszországi magyar közösségeket, hogy a templom megáldására zarándoklatot hirdessenek. Több mint százan jöttek el a helyi magyar közösség (Marche-Loreto) tagjain kívül a padovai, a pármai, a bolognai, a firenzei és a római magyar közösségek tagjai. Az egymástól távol élő magyar közösségek között ilyen nagy létszámú találkozóra még nem került sor. A magyar zarándokok a templom megáldásakor nem fértek be a templomba. Egy szomszédos teremből kivetítőn követték a hosszú szertartást. Nagy örömet jelentett számukra, hogy a szertartás után találkozhattak Balog Zoltán miniszterrel, Soltész Miklós államtitkárral és Magyarország mindkét nagykövetével, Habsburg-Lotharingiai Eduárddal és Kovács Ádámmal, illetve a kormánydelegáció tagjaival.

Köszöntésem alkalmával közösségeink jelképes ajándékaként a lelkipásztori értesítőnk, az Új Üzenet 2014-2016-os bekötött példányát adtam át miniszter úrnak és Luciano Radi: Tolentinói Szent Miklós magyar nyelven megjelent életrajzát, amelynek a kiadásán a Szent István Társulattal együtt azért fáradoztunk, hogy minél több magyar, határon innen és túl megismerhesse annak a szentnek az életrajzát, akinek városában egy templom felújítását a magyar kormány adománya tette lehetővé. A zarándokok között három ötvenhatos magyar is volt, akiket a kormány tagjai külön is köszöntöttek. Bensőséges volt a találkozó, bátorító és a magyarságtudatot erősítő a kormánydelegáció tagjainak elhangzott beszédei. Végezetül közös fénykép készült, amely szép emlék lesz minden résztvevő számára.

A templomszentelés után mi is részt vettünk a magyarok tiszteletére adott koncerten, mindnyájunkat elbűvölt a 15 éves fiatal zongorista, Jacopo Fulimeni játéka.

Másnap, advent második vasárnapján 10 órakor Varga Lajos váci segédpüspök vezette a koncelebrációs szentmisét a magyar zarándokoknak a felújított templomban, amelyen részt vettek a kormánydelegáció tagjai is. Az adventi koszorún meggyújtott gyertyák, adventi énekeink, a nemzeti színű zászló is erősítették az itt élőkben a magyar gyökereiket. A szentmise végén először imádkoztuk el közösen a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő imádságot, mert azon is szeretnénk majd részt venni, és addig is imádságainkkal segíteni a készületet. A lelket emelő magyar szentmise után Loretóba zarándokoltunk.

A templomszentelés, a találkozás egymással és a kormány tagjaival, a közös ebédek, beszélgetések, és elsősorban a magyar szentmise felejthetetlen élményt jelent minden résztvevőnek. Jó volt magyarnak lenni Tolentinóba! Köszönet mindenkinek, aki szolgálatával segítette a zarándoklat megrendezését.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió