Kántortovábbképző napok Mátraverebély-Szentkúton

2018.04.23

Kántortovábbképző napokat tartottak Mátraverebély-Szentkúton április 19-től 21-ig a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve, a Gödöllői Premontrei Perjelség és a Magyar Egyházzenei Társaság szervezésében.

A továbbképzés fő témája az Oltáriszentség tisztelete volt, szorosan kapcsolódva a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületének tematikájához. Fontos szempont volt, hogy a kántorok ne csupán az elméleti, hanem a gyakorlati tudásukat is gyarapíthassák. Átfogó ismereteket kaptak a liturgia, a gregorián, a népének, az orgonatörténet, a művelődéstörténet, a karvezetés és az orgonajáték terén. Az előadások színvonalát az előadók magas szakmai felkészültsége garantálta.

A tanfolyam résztvevői a gyakorlatban is bekapcsolódtak az Egyház liturgikus életébe: a mindennapos szentmise mellett a zsolozsmát is imádkozták ünnepélyesen. Az Oltáriszentség tiszteletére énekelt vesperásban polifón tételek is felhangoztak.

A nyitó előadást Varga László, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet egyházzenei referense, az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója tartotta. A népénekről Galbács Gabriella egyházzenész és Medgyesy S. Norbert PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem habilitált docense beszélt a kurzus résztvevőinek. Az orgonáról és az orgonajátékról Homolya Dávid, Gesztesi-Tóth László és Kovács László tartott gyakorlati és elméleti órákat. A liturgikus énektanítás témájában Balogh P. Piusz OPraem egyházzenész, gödöllői kormányzó perjel, az úrnapi liturgikus énekekről Szoliva Gábriel OFM egyházzenész, a Zeneakadémia tanára adott elő. Gregorián kurzust vezetett Mezei János, a Zeneakadémia tanára, a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetője. A karvezetés terén Gesztesi-Tóth László, a budapesti belvárosi főplébánia-templom karnagya segítségével mélyülhettek a kántorok ismeretei.

Egy esti beszélgetés erejéig ellátogatott a továbbképzésre Bubnó Tamás is, a Szent Efrém Férfikar és a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetője, aki a liturgiában megjelenő és a liturgián kívüli templomi zenéről beszélt a résztvevőknek. A továbbképzést Farkas Domonkos egyházzenész szervezte.

Kovács László egyházzenész

Fotó: Magyar Kurír