Mátészalkán a missziós kereszt

2018.03.08

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje országjáró körútja során, március 6-8-ig 48 órát töltött Mátészalkán, ahol a Nyíri Esperesi Kerület görögkatolikus egyházközségeinek hívei mellett a római katolikus hívek és a város vezetői is fogadták. A missziós kereszt országjárásának második állomásán, Mátészalkán, a kereszt ottlétének 48 órája alatt sok száz ember fordult meg az Istenszülő Oltalma görögkatolikus templomban. A zarándokok az ereklyetartó előtt imádkozva felajánlották kéréseiket és hálájukat Krisztusnak, és a kereszttel "együtt érkező" szentek közbenjárását kérték. A fogadó egyházközség házigazdája Papp Zoltán parókus volt. Első nap a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség tartott áhítatot Kanyó Árpád parókus vezetésével; majd a római katolikus szentmisén Heidelsperger István esperes az Eucharisztiáról tartott elmélkedést. Bodnár Attila, a mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Két Tannyelvű Általános Iskola lelkiigazgatója felnőttkatekézis keretében mutatta be a magyar szenteket, akiknek ereklyéit az Ozsvári Csaba által készített keresztben helyezték el. 

Másnap délelőtt a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Görögkatolikus Két Tannyelvű Általános Iskola összesen mintegy hatszáz tanulója zarándokolt a templomba. Az alkalmi "hittanóra" keretében a keresztről és misztériumáról tanulhattak a diákok. Délután a Nyírcsászári Görögkatolikus Egyházközség (és filiája, Nyírderzs) Zolcsák István parókus vezetésével, a Fábiánházi Görögkatolikus Egyházközség (és filiái: Mérk, Nagyecsed és Tiborszállás) pedig Kicsák György parókus vezetésével vett részt az Előszenteltek Liturgiáján, valamint Kicsák atya elmélkedéssel egybekötött vetítéses bemutatóján. Majd hivatali dolgozók, városi vezetők mondtak köszöntőt és közös imát. Az este hat órától kezdődő második Előszenteltek Liturgiáján is megtelt a templom hívekkel. Ez egyúttal lelkigyakorlatos alkalom is volt (a másnapi délelőtti szertartással együtt), melyen Ivancsó Sándor nyírcsaholyi parókus mondott homíliát. Az életadó kereszt és az örök életre szóló táplálék, az Eucharisztia összefüggéseiről beszélt. "A kereszt - mint mondta - az elmélet útját mutatja, az Eucharisztia, melyet magunkhoz veszünk, a gyakorlati segítséget adja ahhoz, hogyan is juthatunk az Istenhez. Az Isten közelébe emelkedhetünk a kereszttel, de hogy ezt meg tudjuk tenni, táplálkoznunk kell." A kereszt, a lépcső, a létra a föld és az ég összekötőjeként az Úrhoz vezető jelképek. Az Ószövetségből Jákob álmában is az életet, Isten jóváhagyását, megerősítését jelenti. Ő mondja, s vele együtt mi, akik itt állunk, mondhatjuk: "Az Úr van ezen a helyen" - fogalmazott a nyírcsaholyi parókus. Lépcsős Szent János a mennybe vezető út lépcsőfokairól írt tanítást. Földi nagyböjtünk idejében és egész életünk készületében a lépcsőkön egyre feljebb kell jutnunk az örök élet felé. De megerősítés nélkül hamar elbukunk. Ehhez a megerősítéshez és küzdelmeinkben való kitartásunkhoz adja az Úr, amire szükségünk van: a kenyeret és a bort, az Eucharisztiát. Így kapta Illés próféta is száműzetésében a segítséget: a hollók kenyeret hoztak neki. "Mert kell a földi életünkhöz a táplálék. (...) A kenyér, legyen az az Eucharisztia kenyere vagy az otthon elfogyasztott kenyér, hordozhatja számunkra az Isten ajándékát" - fogalmazott a parókus. Tanításában egy kis fapálcikát és egy szöget mutatott fel mondandója illusztrálására: "Az élet útján járunk, a táplálékkal akarunk erősödni, de kísértéseinkben könnyen elbukhatunk, eltörhetünk, mint ez a hurkapálca, ha azonban mellénk áll valaki, aki erős, mint ez a szög, megtart, megőriz minket."

Később, az Ivancsó atya által összeállított háromnegyed órás vetített képes meditáció témája is a kereszt és az Eucharisztia volt.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Mátészalkai Görögkatolikus Egyházközség; Polyákné Tóth Nóra