Missziós küldöttek képzési napja a Karizmák Ünnepén

2017.06.09

Harmadszor gyűltek össze a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós küldöttei, hogy képzési napon vegyenek részt. A tanúságtételekkel, gondolatébresztő előadásokkal, zenéléssel megtöltött délelőtti órák után a háromszáz küldött csatlakozott a Karizmák Ünnepéhez és a délutáni program keretében Erdő Péter bíborostól átvette "munkakönyvét", az első felkészülési évre szóló ötletfüzetet, továbbá megkapta megbízólevelét.

Pünkösdhétfő énekléssel, zenével kezdődött azoknak a missziós küldötteknek, akik vállalták, hogy az eucharisztikus élet felpezsdítői, kovászai lesznek plébániájukon, közösségükben. Az első hivatalos programpont keretében Fábry Kornél, a NEK Általános Titkárságának főtitkára és Marik Gergely, a NEK munkatársa mutatták be azt az ötletfüzetet, ami az Eucharisztikus Kongresszus első előkészületi évéhez készült és a küldöttek munkáját segíti közel kétszáz kreatív, konkrét ötlettel. A füzethez Erdő Péter bíboros írt ajánlót, melyben kiemelte: "Ne bátortalanítson el senkit, ha a gazdag ajánlatból csak néhányat tud hasznosítani! A fontos, hogy tudatosan törekedjünk ezek nyomán a lelki megújulásra és kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisztushoz az Egyházban és az Egyház vezetésével, hogy így az egyének és közösségek élő krisztuskapcsolata révén az egész Egyház is egyre dinamikusabbá, egyre sugárzóbbá váljon!"

Ezt követően Versegi Beáta Mária, a Központi Oltáregyesület elnöke beszélt azokról a kurzusokról, egyetemi képzésekről, amiken az Eucharisztia teológiai vonatkozásait lehet elmélyíteni. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán találhatunk ilyen képzést. Polgár Balázs az Eucharisztikus Élet Mozgalomról beszélt, majd Kunszabó Zoltán állandó diakónus bátorító előadása következett, amiben a Katolikus Egyház Katekizmusából citálta az Eucharisztiára vonatkozó részeket és biztatott mindenkit ezek átelmélkedésére. A délelőtt során még három tanúságtevőt is meghallgattak a küldöttek, akik egy-egy plébániai közösséget, karitász csoportot és lelkiségi mozgalmat képviseltek.

A délután folyamán Erdő Péter bíboros átadta a missziós küldötteknek a pasztorális programot és megkapták a hivatalos megbízásukat is. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az első előkészületi év, melynek jelmondata: Az Eucharisztia keresztény életünk forrása. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ebből az alkalomból körlevelet bocsátott ki, amit Úrnapján fel fognak olvasni a templomokban. Ebben arra hívnak mindenkit, hogy a szentmisék végén - ősztől pedig a hittanórák végén is - imádkozzunk az Eucharisztikus Kongresszusért. "Azt szeretnénk, ha az Eucharisztikus Kongresszus eredményeképpen elevenebb, tudatosabb, aktívabb és összetartóbb lenne minden katolikus közösség." - zárta gondolatait Erdő Péter.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus első előkészítő évének megnyitása a hivatalos logó ünnepélyes leleplezésével végződött. A győztes logó alkotója: Lampert János grafikusművész. Ezt követően a program zárásaként Erdő Péter bíboros Székely János segédpüspökkel és az egyházmegye papságával mutatott be szentmisét.

Fotó: Somogyi András & Bors Katalin