Nyíregyházán állomásozott a Missziós kereszt

2018.03.20

Négy nyíregyházi görögkatolikus közösség fogadta a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjét március 14. és 19. között. Elsőként az örökösföldi, majd a jósavárosi, a kertvárosi közösség, végül a Szent Miklós-székesegyház látta vendégül.

Március 15-én és 16-án a nyíregyháza-jósavárosi görögkatolikus egyházközség fogadta a Missziós keresztet. A szertartás Paraklisszal kezdődött, majd az Előszenteltek Liturgiájával folytatódott, melyet Sivadó Csaba nyíregyháza-sóstóhegyi parókus vezetett. A szertartáson Kruppa Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára tartott lelkigyakorlatos elmélkedést.

"A szentek Isten ajándékai, akik arra figyelmeztetnek, hogy Isten türelmes, jóságos és emberszerető, úgy tekintsünk rájuk, mint akiket méltán csodálhatunk és tisztelhetünk, akikhez pártfogásért és útmutatásért is fordulhatunk, akiknek a fényében mi is a helyes úton maradhatunk" - utalt a szónok a Missziós kereszten található ereklyékre.

A szertartások március 16-17-én a nyíregyháza-kertvárosi görögkatolikus templom közösségénél folytatódtak. A Missziós keresztet a huszártelepi Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola növendékei fogadták taizéi dalokkal. A keresztút és a betegek szentségének kiszolgáltatása után bemutatott Előszenteltek Liturgiáján Mosolygó Marcell orosházi parókus, kórházlelkész mondott lelkigyakorlatos beszédet. "A betegek által oly gyakran feltett kérdésekre - Mi vár rám? Miért kell az embernek szenvednie? - Krisztus tetteivel felel: felvette keresztjét, és hordozta. Így mi sem vagyunk rossz helyen, amikor a keresztbe kapaszkodunk, hiszen Krisztus utat mutatott nekünk" - mondta Mosolygó Marcell.

Március 17. és 19. között a Missziós kereszt utolsó nyíregyházi egyházmegyei állomáshelyén, a Szent Miklós-székesegyházban folyatódott a közös imádság. A Szent Liturgiát Grunda János nyírpazonyi parókus vezette, az elmélkedést Véghseő Tamás, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora tartotta. "Az új élet örömhírét az Úr Jézus keresztje jelképezi leginkább. Amikor leborulunk a kereszt előtt, akkor a szent feltámadást is hirdetjük. Ez a Missziós kereszt, mely az évszázadok távlatából elérkezik hozzánk, a mi templomunkba is, vigye el mindenhová azt az örömhírt, melyet Jézus föltámadásával elhozott közénk. Legyen ennek az örömnek a forrása. Nyissa meg az emberek értelmét a hit titkai előtt, és nyissa meg az emberek szívét a változás és a megtérés előtt" - zárta prédikációját a rektor.

A lítiával egybekötött vecsernye és utrenye szertartását Polyák Imre, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet spirptuálisa végezte. Az éjszaka folyamán alkalom adódott az egyéni és közösségi imára, elcsendesedésre is. A zsoltár- és Szentírás-olvasásba, virrasztásba Szocska A. Ábel apostoli kormányzó is bekapcsolódott. 

A Missziós keresztet március 18-án az apostoli kormányzó adta vissza jelképesen Fábry Kornélnak, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkárának. "Amikor keresztet kapunk - átvitt értelemben is, attól megijedünk - mondta Szocska A. Ábel. - Érkezése előtt jómagam is megijedtem. De minden egyházközségben azt tapasztaltuk meg paptestvéreimmel, hogy a keresztet Isten áldása kíséri. Ez az üzenetünk a keresztet későbbiekben fogadó egyházmegyéknek is: ne féljenek, mert a keresztet Isten áldása kíséri."

A Szent Liturgián Fábry Kornél mondta a homíliát. "Nekünk, keresztényeknek ugyanazt az utat kell bejárnunk, mint az Isten fiának. A krisztusiak, keresztények életútja a Golgotán keresztül vezet az örök életre. A mi feladatunk az apostolokkal együtt az, hogy álljunk mások elé az Örömhírrel. A krisztusi karrier mások szolgálatában találja meg boldogságát, hiszen mi azért kaptuk az életünket, hogy elajándékozzuk azt" - zárta szentbeszédét Fábry Kornél.

Mielőtt a Nyíregyházi Egyházmegye területét elhagyta volna a Missziós kereszt, március 19-én a görögkatolikus oktatási intézmények növendékei imádkoztak előtte.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, Magyar Kurír
Fotó: Polyákné Tóth Nóra