Márciusi ötletcsokor

2018.03.01

MÁRCIUS - kiengesztelődés, bűnbánat

 • Mennyire tudok szabad lenni és szabaddá válni azoktól a dolgoktól, amelyekhez ragaszkodom? Van-e olyan tárgy, amit már nem használok, és másnak adhatok? Min csüng a szívem, az időm és a pénzem?
 • Az eucharisztikus beszéd (Jn 6,22-71) átimádkozása. Mit csináljak a szentségimádás ideje alatt? Tanulni a csendes szentségimádást.
 • Mennyit imádkozom egyénileg és családban, közösségben plébánosunkért, püspökünkért és a pápáért? Mit tehetek a papi hivatások növekedéséért?
 • A hivatások gondolatát össze lehet kötni a kongresszusra való felkészüléssel.
 • Imádkozhatunk rendszeresen a 2020-as kongresszus sikeréért, megtérésekért.
 • Alapos (élet-) gyónással készülhetek húsvét ünnepére. Felkészülési anyag - lelkitükör - található az Országos Lelkipásztori Intézet  honlapján.
 • Ha van nehéz emberem, haragosom, megpróbálok többet imádkozni érte ebben a hónapban. Keresem a lehetőséget, hogy lépéseket tegyek felé.
 • Döntöttem-e már életemben tudatosan Jézus mellett? A héten kimondhatom egy imában: "Uram, szeretném, ha Te lennél az első helyen az életemben. A Tiéd vagyok, Hozzád akarok tartozni véglegesen."
 • Ha tékozló fiúként elhagytam az "atyai házat", hogyan tudnék visszatérni Isten szeretetéhez?
 • Ebben a hónapban szebbé tehetjük, feldíszíthetjük templomunkat, kápolnánkat, kálváriánkat, templomunk környezetét. Felfedezhetjük a környezetünkben található út menti feszületeket, kápolnákat, s ha szükséges, rendbe tehetjük őket. Ha van rá mód, állíthatunk ilyet.
 • Meghívhatjuk a plébániára vagy meglátogathatjuk az egyházközségben szolgált plébánosokat, káplánokat.
 • Nagyböjtben (adventi időszakban is) lehet szimbolikus programokat hirdetni hittanosoknak: például búzaszem-gyűjtés jó cselekedetekkel, majd abból ostyakészítés.
 • Feleleveníthetjük a havi szentgyónást - főleg gyerekeknél.
 • Tarthatunk éjszakai keresztutat (nem csak) fiataloknak.
 • Teremthetünk alkalmat a kölcsönös kiengesztelődésre a családban is (a szülőknek egymás között, a szülők, a gyermekek és a nagyszülők között).
 • Tarthatunk egyházközségi böjtöt, amelyet felváltva naponta egy-egy család vállal el. A családban beszélhetünk arról, hogy a nagyböjt folyamán milyen módon gyakorolhatjuk a böjt különböző formáit - a kéz, a száj, a has, a szem, a fül böjtjét.
 • Nagyböjt péntekjein - a rózsafüzér októberi közös imádkozásához hasonlóan - vezethetik az egyházközség egyes csoportjai a keresztutat (beleértve a hittanos gyermekeket is).