Regionális találkozó Nagyszalontán az eucharisztikus kongresszus jegyében

2018.04.14

A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve öt regionális találkozót szerveznek a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében. Az első összejövetelt április 12-én, csütörtökön Nagyszalontán tartották. 
A nagyszalontai plébániatemplomban találkoztak a Mezőbikácsról, Tenkéről, Bélből, Bélfenyérről, Belényesről, Magyarcsékéről, Biharsályiból, Rézbányáról és Madarászról érkezett zarándokok, majd a Jézushoz való tartozás és a jézusi élet kapcsán tanúságtételeket, tapasztalatokat osztottak meg egymással. 
A beszélgetés moderátora Egeli József tenkei plébános volt, aki a Máté evangéliumából vett részlet alapján (Mt 5,11-16) tartott elmélkedést. Jézus azt mondta, mi már most a föld sója és a világ világossága vagyunk, nem pedig azzá kell válnunk - hangsúlyozta Egeli József, majd hozzátette: éppen ezért nagy a mi felelősségünk és küldetésünk. A tenkei plébános ismertette a hívekkel a múlt század első felében ugyancsak Budapesten tartott eucharisztikus kongresszus részleteit, eseményeit. Ezt követően tanúságtételek hangzottak el, melyben a résztvevők az Oltáriszentséggel való élő kapcsolatukról beszéltek.

Este Böcskei László megyéspüspök mutatott be szentmisét, a jelen lévő papok koncelebrálásával. Bevezetőjében a főpásztor a regionális találkozók célját és az eucharisztikus kongresszusra való készület fontosságát hangsúlyozta.
Két dolgot fejeznek ki e találkozók: az egyik az, hogy van egy olyan kincsünk, amit sokszor nem tudunk eléggé értékelni, és amit jobban szeretnénk megismerni. Az Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus kimeríthetetlen forrás. Van miből merítenünk, van kihez fordulnunk, van kire támaszkodnunk. Az Oltáriszentségben nemcsak egy emléket hagyott ránk, nemcsak egy képet, hogy azt nézve gondoljunk rá, hanem valódi jelenléttel közelít hozzánk, amely egészen közvetlen kapcsolathoz vezethet - mondta Böcskei László.
A másik dolog, amiért fontosak e találkozók, a zárt ajtóhoz kötődik, ami mögé az apostolok rejtőztek félelmükben Jézus kereszthalála után. A Feltámadott mégis megjelent nekik, a zárt ajtó mögött. Mi is oly sok zárt ajtót teremtünk magunkban, körülöttünk, de mindezek ellenére az Úr megtalál minket. A főpásztor arra buzdított: mondjunk le ezekről az ajtókról, kapukról, falakról, melyek elzárnak Isten jóságától, és nyissunk Isten felé, hogy jobban lássuk és értékeljük az életünkben megnyilvánuló szeretetét. 

A szentmise szónoka Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános volt. A napi evangélium (Mt 8,1-4) alapján Jézus küldetéséről és a hitről beszélt: Jézus meggyógyít minket testi és lelki betegségeinkből, ha hisszük, hogy képes rá. Kérjük tőle, és hagyjuk, hogy megtegye.
A test és a lélek egészsége szorosan összefügg, ezt már az ókorban felismerte az ember, ezt fejezi ki a latin mondás: mens sana in corpore sano (ép testben ép lélek). Ezért Jézushoz kell fordulnunk gyógyulásért, aki a szentségek által meggyógyítja lelkünket, valamint az Oltáriszentség tisztelete és a benne való részesedés által táplál minket - hangzott el a homíliában. A szentmise után szentségimádást tartottak.
A következő regionális találkozót június 14-én tartják Szilágysomlyón, helyi hívek, berettyószéplaki, kárásztelki, krasznai, selymesilosvai, sülelmedi, szilágycsehi, zilahi, zsibói, királydaróci, tasnádi, tasnádszántói és érmindszenti zarándokok részvételével. 

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye