Monstrancia-terv pályázat

Pályázat monstrancia-terv elkészítésére

A pályázat célja:
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus reprezentatív monstranciájának művészi tervezése és elkészítése

A tervezés tárgyának leírása:

 • Megnevezés, funkció: 1 db monstrancia, magyar elnevezéssel szentségmutató, mely a római katolikus liturgiában az Oltáriszentség bemutatására szolgál, liturgián kívül az Oltáriszentség őrzésére használható.
 • A NEK speciális igényei a szokásos monstrancia típusokhoz képest: a pályázat tárgyát képező monstrancia - az 1938-ban az akkori kongresszusra készült szentségmutatóhoz hasonlóan - két részből álljon. Vagy egy külső befoglaló részből és egy kivehető kisebb, kézzel könnyebben felmutatható belső részből; vagy egy lábazatból és egy felépítményből, mely a 18,5 cm átmérőjű ostyát befogadja.
 • Teljes magassága: 140-150 cm
 • Anyaga és technikája: fémműves technikák és nemes anyagok használata javasolt

Pályázók köre:
A pályázat nyilvános, részt vehetnek benne szakmai felkészültséggel bíró magyar állampolgársággal rendelkező alkotóművészek, tervezők, szakirányú hazai felsőoktatásban jelenleg hallgatói jogviszonyban lévő alkotók, vagy alkotói csoportok. Csoportos pályázat esetén a csoport tagjairól nyilatkozatot kell tenni. Egy személy vagy egyénként, vagy csoport tagjaként adhat be pályázatot.

A Pályázó csak saját, eddig nyilvánosságra nem hozott, illetve nyilvánosság előtt be nem mutatott művével pályázhat. A Pályázó nem adhat be korábban már pályázaton szerepeltetett tárgyat, másolatot, vagy egyéb olyan művet, amely mások szellemi termékét sértheti.

A pályázat lebonyolításának módja:
A pályázat két fordulós. Az első fordulóban a pályázatok név nélküli előzsűrizése történik meg, ahol a zsűri kijelöli a második fordulóba kerülő Pályázókat. A második fordulóban már a Pályázók neve is ismertté válik.

Részletes pályázati feltételek:
Pályázatot csak a mű egészére lehet érvényesen benyújtani. A pályázat nyelve magyar.
Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be. Több pályázati terv esetén egy pályázati adatlapot és tervenként a teljes, alább felsorolt pályázati dokumentációt kell csatolni.

I. forduló
A monstrancia-terv pályázati dokumentációjának a következőket kell tartalmaznia (egy példányban papír alapon kinyomtatva és CD lemezen):

 • Kitöltött pályázati adatlap
 • Mérethű terv vagy modell (papír alapon, vagy más merev hordozón, hogy a zsűri számára jól értelmezhető legyen legalább két nézetből)
 • Nyomtatott, szöveges ismertető legfeljebb 6000 karakterben (szóközökkel)
 • Pontos méretadatok (minden irányú kiterjedés, súly)
 • A felhasználandó anyagok és a kialakítás módjának szöveges és szükség szerint ábrákkal kiegészített ismertetése
 • A megvalósítás költségvetési terve
 • A tervezett monstrancia használatának bemutatása, különös tekintettel a két rész illeszkedésére, ill. szétválasztására

II. forduló
Az első fordulóban részt vett és a második fordulóra meghívást kapott Pályázók nyújthatják be a következő kiegészítő anyagokat:

 • Digitális 3 dimenziós modell és renderelt megjelenítés és/vagy
 • 3 dimenziós fizikai modell szabadon választott anyagból
 • Részletes kiviteli tervdokumentáció

A kiíró nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőknél a pályázattal kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért, viszont a II. fordulóba bejutott Pályázókkal külön írásos konzultáció keretében felveszi a kapcsolatot a kiíró, és a terv kidolgozásához lehetőségeihez mért anyagi segítséget, illetve szükség szerint szakmai támogatást nyújt.

Fontos időpontok, határidők:

Pályázati tájékoztató szimpózium: 2018. február 28. szerda, 10.00-13.00
Helyszín: NEK Általános Titkárság - 1064 Budapest, Vörösmarty u. 40. 
Előzetes regisztráció a tájékoztatóra február 26-ig:
https://goo.gl/forms/Xq4NKMgMnUG4xkll2 


Konzultációs lehetőség megbeszélés alapján.

A pályázat I. fordulójának beérkezési határideje: 2018. május 2. 12:00
A pályázók tájékoztatása az I. forduló eredményéről e-mailben: 
2018. május 16-ig

A II. forduló beadási határideje: 2018. augusztus 31. 12:00
Eredményhirdetés: 2018. október


A pályázat beadásának módja:

 • személyesen a kiíró székhelyén e-mailben (palyazat@iec2020.hu) előre egyeztetett időpontban (1064 Budapest, Vörösmarty u. 40.)
 • postai úton (1397 Budapest, Pf. 523)

Eredménytelen a pályázat, ha

 • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes pályázatot,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • a döntésre jogosult eredménytelennek nyilvánítja.

Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes pályázat érkezett, és ennek alapján a döntésre jogosult azt eredményesnek nyilvánítja.

Értékelés:
A pályázat értékelését a kiíró által felkért zsűri végzi.
A zsűri tagjai:

 • dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
 • dr. Fábry Kornél, a NEK főtitkára
 • dr. Füzes Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti Bizottságának elnöke
 • Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti albizottságának elnöke
 • Kontsek Ildikó művészettörténész, múzeumigazgató, a NEK művészeti albizottságának tagja
 • Lipóczki Ákos DLA, ötvösművész, MOME, Tárgyalkotó Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
 • Varga Péter DLA ötvös restaurátor művész, az MMA rendes tagja, Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat

A határidőben beérkezett pályázatok értékelése nem nyilvánosan történik. A beérkezett pályázatokat a pályázatbíráló bizottság tagjai, a bizottság által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők vagy meghatalmazottjaik is megismerhetik. A kiíró, illetőleg annak képviselője, meghatalmazottja a pályázatokról jogosult képfelvételt készíteni és azt közzétenni. Ehhez a Pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben ne hirdessen ki győztes pályázatot, illetve a pályázati díjat megosztva ítélje meg.

Az értékelés szempontjai:
A zsűri vizsgálja a tervkoncepció újszerűséget, kidolgozottságát, megvalósíthatóságát.

Kiemelt bírálati szempont a liturgiában való használhatóság, a pályázati kiírásnak való megfelelőség. Megvizsgálja a zsűri, hogy mennyiben kapcsolódik a tárgy az Oltáriszentség tiszteletének hagyományos formáihoz, szimbolikájához, ill. mennyire fejezi ki a kongresszus mottóját: "Minden forrásom belőled fakad." (Zsolt 87,7).

Ha a terv eltér a hagyományos formáktól, mennyiben tekinthető az innováció a jelenkorra vonatkozó, illetve a jövőbe mutató értékes megközelítésnek.

Döntő fontosságú a tárgy megjelenésének művészi színvonala, az innovatív tervezői hozzáállás, a felhasználandó anyagok és technikák magas minősége és az összhatás.

A zsűri döntése végleges és nem változtatható.

Díjazás
A nyertes pályázó a zsűri eredményhirdetését követő 15 napon belül nettó 500.000,- forint (ötszázezer forint) díjazásban részesül. A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti. A zsűri döntése értelmében a nyertes Pályázótól a kiíró a művet megrendeli, és Pályázó köteles a művet a közösen megállapított határidőre elkészíteni.

Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre küldhetik: palyazat@iec2020.hu