Logópályázat

A pályázat lezárult! Az eredményről részletesebben ITT olvashatnak.


A pályázat célja

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága logópályázatot ír ki a 2020-as budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - Budapest (International Eucharistic Congress) logójának megtervezésére.

Formai elvárások

 • Az embléma színesben és fekete-fehérben is felismerhető legyen.
 • Nagy méretben (molinón, zászlón, pólón) és kis méretben (levélben, fejlécen, kulcstartón, kitűzőn, bögrén, tollon) is felismerhető legyen.
 • Szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel legyen a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér; digitális).
 • Legyen variálható, azaz felirattal kiegészíthető.
 • Formátum: 3 formátumban - vektoros (EPS vagy AI), JPG és PNG - kérjük az elkészítést.
 • Logó rövid leírása, magyarázata, szín-kódok, felirathoz javasolt betűtípus megadása

Beküldendő logó-variációk (összesen 2 db):

 1. Színes
 2. Monochrom (fekete-fehér)
A pályázat benyújtása
 • Az alkotásokat 2017. május 20-án, szombaton éjfélig kell megküldeni kizárólag elektronikus úton, a palyazat@iec2020.hu e-mail címre, a kiírásnak megfelelő formátumokban.
 • A pályaművet a pályázati adatlappal ellátva kell beküldeni. Az anyagot a beérkezés után NEK 2020 elnevezéssel és egy négy számjegyű kóddal látják el. A beérkező pályázatokat kezelő, erre felhatalmazott személy az elbírálási folyamatból ki van zárva.
 • A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@iec2020.hu e-mail címre lehet küldeni.

A pályázat díjazása

 • A nyertes pályamű díjazása nettó 100 000 Ft és ingyenes részvételi lehetőség a Kongresszuson. A pályázat eredményéről: 2017. május 28-tól az iec2020.hu oldalon lehet tájékozódni.
 • A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
 • Amennyiben nem érkezik a kiírásnak megfelelő pályázat, a kiíró fenntartja a jogot új pályázat kiírására.

Tartalmi elvárások
 • Utaljon a helyszínre (Budapest, Magyarország) és irányítsa a figyelmet az Eucharisztiára.
 • A logó fejezze ki a Kongresszus témáját, mottóját: Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7)
 • "A szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (LG 11). "Az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, az emberek megszentelése" (SC 10). Az Eucharisztia a lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (PO 5). Olyan tiszta forrás, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádás formájában.

Részvételi feltételek

 • A pályázat nyilvános. A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbizottság véleményezi - az ebben szereplők nem ismerhetik a pályázók kilétét. A győztes kiléte csak a végeredmény kihirdetésekor derül ki.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
 • Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 16. életév betöltése.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amelynek kitöltésével és beküldésével a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy az értesítést követő 5 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.