Elsőáldozás, nyitómise

 • Az elsőáldozásról

  1. Hogyan lehet jelentkezni az elsőáldozásra?
   Az elsőáldozásra a szokott módon kell jelentkezni: a helyi plébánosnál vagy ha katolikus iskola szervezi, akkor az iskolában.
  2. Hol kell jelentkezni az elsőáldozásra?
   A helyi plébánosnál vagy ha katolikus iskola szervezi, akkor az iskolában kell jelentkezni az elsőáldozásra.
  3. Meddig kell jelentkezni az elsőáldozásra?
   Kérjük, hogy június 30-ig jelentkezzenek a plébániájukon vagy az iskolai hitoktatónál.
  4. Kik elsőáldozhatnak a nyitómisén?
   A nyitómisén az lehet elsőáldozó, aki plébánosánál vagy iskolájában jelentkezik, és akit a plébánosa erre érettnek tart. Az elsőáldozás nyitott minden magyar egyházközség számára határon innen és túl.
  5. Lehet-e felnőtt is elsőáldozó a nyitómisén?
   Igen, a megfelelő felkészítés után. Az elsőáldozásnak nincs felső korhatára.
  6. Miért jó ez az elsőáldozásban részesülőknek?
   Egy életreszóló élmény lesz, melyre mindig emlékezni fog. Keveseknek adatik meg, hogy az Eucharisztikus Kongresszuson legyen elsőáldozó.
  7. Hogyan fog kötődni az elsőáldozó a plébániához?
   Az elsőáldozásra való felkészítés a helyi plébánián történik, így az elsőáldozás után is oda fog kötődni az elsőáldozó.
  8. Hány elsőáldozó lesz?
   Ezt a leadott jelentkezések alapján tudjuk majd később megmondani.
  9. Határon túli egyházközségből is fogadnak-e elsőáldozókat?
   Igen. Az elsőáldozás nyitott minden magyar egyházközség számára határon innen és túl.
  10. Hány kísérője lehet az elsőáldozónak?
   Egy elsőáldozóval bármennyi családtag érkezhet.
  11. Az elsőáldozók külön lesznek a szüleiktől vagy a legközelebbi hozzátartozójuktól?
   Az ültetési rendben az elsőáldozók közelében kapnak helyet a szülők, testvérek és hozzátartozók valamint a plébánia hívei.
  12. Lesz-e mozgási lehetőségük a gyerekeknek a várakozás ideje alatt?
   A szektorok közötti rész szabadon lesz hagyva, így, ha nagyon muszáj, akkor van mozgási lehetőség, kivéve, amikor a nyitóprogram alatt ezek a terek használatban lesznek.
  13. Az elsőáldozás előtt kell-e próbán részt venni?
   Központi próba az elsőáldozók számára nem lesz. A rendezvény megadott forgatókönyve alapján a felkészítő plébániákon zajlanak a próbák.
  14. Mi lesz az elsőáldozás koreográfiája?
   Erről is tájékoztatjuk az érintetteket a mise forgatókönyve alapján.
  15. Milyen ruhában lesznek az elsőáldozók?
   Minden elsőáldozó a méretének megfelelő egységes fehér albát kap. Kérjük, hogy ez alá az időjárásnak megfelelően, fehér felsőbe öltözzön az elsőáldozó.
  16. Meddig kell leadni a ruhaméretet és kinek?
   Nem kell leadni ruhaméretet. Nemüknek és koruknak megfelelő ruhát kapnak majd az elsőáldozók.
  17. Hol kapják meg az egységes fehér ruhát? Hol tudnak felöltözni?
   Az egységcsomag kiosztásának módja nincs még eldöntve, felöltözni bárhol tudnak, akár a helyükön is.
  18. Lehet-e a lányokon fátyol/koszorú?
   Koszorú lehet, de nem kötelező.
  19. Lesz-e az elsőáldozók számára a szentmise előtt szervezett gyónás, vagy ez az otthoni felkészülés része legyen?
   Mindenki a saját plébániáján végezze el a szentgyónását.
  20. Görögkatolikusok lehetnek-e elsőáldozók a nyitó szentmisén?
   Amennyiben keresztelkedéskor nem részesült elsőáldozásban, és a helyi parókus is hozzájárul, akkor ebben az esetben a parókuson keresztül tudnak jelentkezni az elsőáldozásra görögkatolikusok is.
  21. Készül-e minden gyermek elsőáldozásáról külön fénykép?
   Minden gyermek elsőáldozásáról készül fénykép központi szervezésben. Az áldoztató papok mellett fotósok lesznek, akik a pillanatot megörökítik. A fényképeket központi tárhelyről lehet majd letölteni.
  22. Fotózni, videózni lehet? Vagy központilag szerveződik?
   Fotózni mindenki a saját helyéről tud. Az elsőáldozásban résztvevők nem fotózhatnak, ez központilag szerveződik. A misét a televízión keresztül egész Magyarország és az egész világ látja. Az elsőáldozók ezáltal is tanúságot tesznek hitükről az Eucharisztiában a világ előtt.
  23. Lesz-e agapé a mise végén, ami máskor is szokott lenni az elsőáldozási misét követően?
   A helyszín és a résztvevők várhatóan nagy száma ezt nem teszi lehetővé, ezért javasoljuk, hogy a NEK-et követően ünnepeljék meg az elsőáldozókat a helyi közösségben is.
  24. Lesz-e szülői áldás?
   Ezt az otthoni ünnepi misén javasoljuk, a NEK után.
  25. Ki fogja őket konkrétan megáldoztatni? Az áldoztatás egy vagy két szín alatt lesz?
   A koncelebráns atyák egyike, és egy szín alatt áldoztatja meg majd az elsőáldozókat.
  26. Hogyan mélyítsem el az elsőáldozókban az ünnep jelentőségét/személyességét, ha nem tudnak feladatot vállalni?
   A felkészítés során, illetve a NEK utáni otthoni ünnepélyes szentmisén tudnak feladatot vállalni, és ezáltal növekedni az elkötelezettségben.
  27. Hogyan jutnak el az elsőáldozók a mosdókba?
   A jelzések alapján odasétálnak, ha kell, akkor a kísérőjükkel.

 • A nyitómiséről általában

  1. Mikor lesz a nyitómise az elsőáldozással?
   A nyitó szentmise 2021. szeptember 5-én lesz.
  2. Milyen hosszú lesz a nyitó szentmise?
   A nyitó szentmise várhatóan kétórás időtartamú lesz.
  3. Kik vehetnek részt a szentmisén?
   Mindenki számára nyitott, de a részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület az iec2020.hu honlapon, a Regisztráció menüpontból érhető el.
  4. Személyes beléptetés lesz-e, vagy a csoportos regisztráció alapján történik a belépés?
   Személyes beléptetés lesz, de jó, ha a csoportok együtt érkeznek. Kérjük, hogy akik busszal vagy vonattal jönnek csoportosan, a beléptetést is együtt hajtsák végre.
  5. Egyházmegyénként vagy plébániánként lesz az érkezők elhelyezése? Lesz előzetes kiértesítés erről?
   Lehetőség szerint egy szektorban, ha a regisztráció is együtt történt a plébánia, iskola vagy közösség részéről. A helyéről előzetesen mindenkit kiértesítünk.
  6. Lesz-e visszaigazoló szelvény, ami a belépésre jogosít?
   Mindenkinek saját belépője lesz, amit előzőleg juttatunk el a résztvevőkhöz elektronikus úton. Szükség esetén a helyi szervező plébánia, iskola segíteni fog a jegyek kinyomtatásában.
  7. A szentmisére mit vihetnek be a hívek, illetve mit nem?
   A nyitómisére bevihető tárgyakra vonatkozó szabályzatot közreadjuk, amint elkészül.
  8. Az iskolák külön kerülnek-e elhelyezésre, vagy az egyházmegyéikkel együtt lesznek?
   Az iskolák a csoportos jelentkezés alapján kapnak helyet, lehetőség szerint az egyházmegyéjükhöz tartozó többi hívőhöz közeli helyen.
  9. Lesz-e ott személyes kísérője 1-1 csoportnak?
   Nem. A szentmise helyszínén a helyek megtalálását egyértelmű jelzések fogják segíteni.
  10. Mi történik, ha a gyermekem rosszul lesz a misén?
   Ha rosszul lesz a gyermek, akkor a szülő vagy kísérő kikíséri a legközelebbi elsősegély pontig, amelynek helyéről a rendezők adnak tájékoztatást.
  11. Milyen nyelvű lesz a szentmise? Ha latin, akkor ki lesz-e vetítve a magyar szöveg?
   A szentmise előzetes forgatókönyv alapján lesz megtartva. Minden résztvevő számára biztosítunk egy misefüzetet, ami tartalmazza majd a szükséges fordításokat.
  12. Lehet-e majd gluténmentes ostyával áldozni?
   Lesz áldoztatás gluténmentes ostyával több helyen is, amiket jól láthatóan jelezni fogunk!
  13. A hívek számára lesz-e szentgyónási lehetőség a szentmise alatt?
   Előre láthatóan nem lesz, ezért javasoljuk, hogy ki-ki otthon végezze el a szentgyónását a mise előtti időben.
  14. Az egyházmegyékből érkező atyáknak lesz-e feladata a szentmisén? Hol és hogyan kell majd erre bejelentkezni?
   Az atyák koncelebrálhatnak. A regisztrációkor külön jelentkezhetnek majd a regisztrációs felületen.
  15. Az egyházmegyék részt tudnak-e vállalni a zenei szolgálatban? Ha igen, akkor ez hogyan valósul meg?
   A zenei szolgálatba központilag kapnak felkérést a résztvevők.
  16. Mi lesz, ha esik az eső?
   Azok számára, akik nem fedett helyen foglalnak helyet, esőkabátot biztosítunk.
  17. Lesz-e központilag ivóvíz biztosítva?
   Lesz központilag ivóvíz biztosítva.
  18. Lesz-e mobil wc?
   WC-ből mindenki számára elegendő áll majd rendelkezésre.
  19. Milyen egyéb programok lesznek ezen a szentmisén túl?
   A Kongresszus programjairól előzetesen a média felületeinken lehet tájékozódni, pl.: honlap, facebook, sajtó és természetesen a plébánosoktól, hitoktatóktól, tanároktól stb.
 • Elsőáldozók regisztrációja

  Az Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjén, szeptember 5-én, továbbra is lehetőséget szeretnénk adni közös elsőáldozásra. Ennek megfelelően az alábbi három lehetőség közül választhatnak az elsőáldozásra készülők, illetve a felelős lelkipásztorok:

  • Ha egy tavalyi elsőáldozó idén is elsőáldozóként szeretne részt venni a Kongresszuson, kérjük, hogy ezt a szándékát 2021. június 30-ig erősítse meg plébániai kapcsolattartójánál.
  • Ha valaki visszalép (a plébánián addig sor kerül az elsőáldozásra vagy más okból), kérjük, hogy jelezze plébániai kapcsolattartójának. A plébániai kapcsolattartót pedig arra kérjük, hogy az elsőáldozási előjelentkezési rendszerben törölje az érintettet. 2021. június 30. után minden olyan jelentkezőt törlünk az elsőáldozási előjelentkezési rendszerből, aki addig nem erősítette meg, hogy jövőre részt kíván venni a kongresszuson tartandó elsőáldozáson.
  • Az új jelentkezőket is szeretettel várjuk. Kérjük, hogy ők a jegyvásárlás újbóli megnyitását követően minél hamarabb, de legkésőbb 2021. június 30-ig regisztráljanak elsőáldozóként a NEK regisztrációs rendszerében és jelezzék szándékukat a plébániai kapcsolattartójuknak is.

  Regisztráció - Rendelkezés a 2020-ra vásárolt jegyekről »

  Elsőáldozás »