Erdő Péter bíboros üzenete a Missziós kereszt máriapócsi tartózkodása alkalmából

2018. március 06.

Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében 2020 szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény reményünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében már most készülnünk kell a Kongresszusra, vagyis meg kell újulnunk hitünkben. Újra és újra döntést kell hoznunk Jézus mellett, és az ő akarata szerint kell alakítanunk tetteinket és egész életünket. Mindehhez pedig kérnünk kell a Szentlélek Úristen kegyelmét, bátorítását és vezetését.

Készületünkben segít minket az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt, amit most ünnepélyes módon országjáró útra bocsájtunk. Különös öröm számunkra, hogy a kereszt első állomása nemzeti kegyhelyünk, Máriapócs és Nyíregyháza lesz. Ez a kereszt, mely a 2007-es budapesti Városmissziónak is a keresztje volt, és most, a kongresszusra készülve az országot járja, figyelmeztessen bennünket megváltásunk művére, s arra a szeretetre, amit Jézus irántunk tanúsított, amikor a kereszten függve értünk adta az életét. Őbenne van a mi örömünk és egyetlen reményünk, mivel ő ajándékozza nekünk az igazi boldogságot és az örök életet. Ez a hit adja számunkra a bizalmat mindennapi életünk munkájához és küzdelmeihez, ez segít minket, hogy önzetlen szeretettel forduljunk embertársaink felé. Hogy ebben a hitben megerősödjünk, és erről az örömről tanúságot tudjunk tenni a világban, ehhez kérjük most a mindenható és irgalmas Isten segítségét, valamint a Missziós keresztben ereklyéik által jelen levő szentek és boldogok közbenjárását!

Erdő Péter

bíboros, prímás, érsek

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye