Ferenc pápa Budapesten

2021. augusztus 19.
Ferenc pápa: A Jézussal való találkozás fontosabb az összes parancsolatnál! A jezsuita élet középpontjában a Jézussal való személyes kapcsolat áll. Ez tükröződik vissza a szentatya üzeneteiben, katekézisében.

A jezsuita rend a reformáció idején formálódott egyetemista fiatalok egy csoportjából. Loyolai Szent Ignác és barátai elhatározták, hogy életüket szegényen és az evangélium hirdetésével élik le, Jézus barátaiként és társaiként. Pappá szentelésük után felkeresték a pápát és azt kérték III. Páltól, hogy oda küldje őket, ahol a keresztény hit hirdetése és védelme érdekében szolgálhatnak.

Felkarolnak szegényt, gazdagot egyaránt

A jezsuiták a teológia mentén a világi tudományokat is magas szinten művelik. A közösség újdonsága volt, hogy szerzetesi ideálját teljes mértékben az apostoli eszmény határozta meg. A rend tagjai felkarolták a szegényeket és a gazdagokat is. Számos politikus, üzletember életét változtatták meg.

Nem valami ellen szerveződött

Nem a protestantizmus ellenében alapították a rendet, ugyanakkor nagy szerepük volt a katolicizmus újjáéledésében. A jezsuita életének középpontjában a Jézussal való személyes kapcsolat áll. Minden apostoli munkájuk forrása ez a kapcsolat.

Üldözött rend

A rend dinamikus fejlődését és társadalmi hatását felismerték a 18. század derekától az abszolutizmusra berendezkedő uralkodók. A hatalom összpontosításának érdekében számos országban betiltásra került, kivéve a protestáns Poroszországot, illetve Oroszországot, ahol tovább működhettek. 1814-től alakulhatott újjá a rend, de volt, ahol egészen 1956-ig tiltott volt a működésük. Kelet-Közép-Európában a második világháború után két országot kivéve betiltották a jezsuita rendet.

A középpontban Jézus áll

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben. 1957. március 11-én lépett a Jézus Társaságába, jezsuita teológiai képzése 1965-1969 közötti folyt. Bíborostársainak a konklávé előtt azt mondta még a szavazás előtt: „A következő pápára úgy gondolok, mint olyan emberre, aki Jézus Krisztust szemlélve, Jézus Krisztust imádva segít az Egyháznak, hogy kilépjen önmagából a létezés peremvidékei felé, segíti az Egyházat abban, hogy termékeny édesanya legyen, aki »az evangélium továbbadásának édes, lelkesítő örömében» él.” Az újságíróknak már pápaként azt mondta: „A középpontban Jézus Krisztus áll, nem pedig Péter utóda.”

Találkozzunk Jézussal!

Az egyházfő a vállalásának megfelelően újra és újra arra kér, bátorít bennünket, hogy találkozzunk Jézussal! Így tett a múlt szerdai katekézisében is. Mózes törvényének üdvtörténetben betöltött szerepe kapcsán arra irányította a figyelmet, hogy a törvénynek csak eszközszerepe van: felkészít a Krisztussal való találkozásra, a hit befogadásán alapuló szövetség elfogadására.

Az egyházfő kiemelte, hogy a Törvény elvezet bennünket Jézushoz. Hozzátéve: „De Atyám, ez azt jelenti, hogy ha imádkozom a Hitvallást, akkor nem kell megtartanom a parancsolatokat?” Nem azt jelenti! A parancsolatoknak az az értelme, hogy ők „pedagógiai eszközök”, amelyek a Jézussal való találkozáshoz vezetnek. Ha megfeledkezünk a Jézussal való találkozásról, és újból a parancsolatoknak akarunk nagyobb jelentőséget tulajdonítani, az helytelen! Pontosan ez volt a baja ezeknek a fundamentalista misszionáriusoknak, akik elvegyültek a galaták között, hogy megzavarják őket. Az Úr segítsen bennünket, hogy a parancsolatok útján járjunk, de megőrizzük a Krisztus iránti szeretetet és a Krisztussal való találkozás felé tekintsünk, tudva, hogy a Jézussal való találkozás fontosabb az összes parancsolatnál!”