Mozdulatlan utazás térben és időben

2019. április 30.
A Boldog püspök, a vizek városa és a missziós szimbólum

Eltelt a nagyhét, vele suhant a szent háromnap is. Utolsó vacsorával, szenvedéssel, kereszthódolattal, majd beteljesülve a feltámadással. Még kísérnek minket a „Valóban feltámadt!” köszöntés hittel teli üdvözletei és ölelései, de lassan visszacsúszunk a hétköznapokba. 1945-ben egy neves erdélyi család sarjának ez a három nap ténylegesen a valóságot rejtette.

Egy idősebb férfi szántotta a földeket. A püspök figyelte egy ideig, majd odament hozzá.

– Legyen szíves adja át a szántást!

Jóska bácsi nézett egy nagyot, de azért odanyújtotta a gyeplőt.

– Tőlem ez nem idegen, otthon Erdélyben is csináltam ilyet – tette hozzá a püspök, látva a meglepődést. Majd munkálni kezdte a győri püspöki rezidencia szőlősét.

Apor Vilmos vértanú otthonosan mozgott a fizikai munkavégzés területén is. Példamutató megmozdulásai közül ez csupán az egyik volt. Általában a régi, viseltes reverendáját hordta, ünnepi alkalmakkor volt hajlandó az újat felvenni. Minden egyes vasárnapi ebédre vendégül látott két kispapot, a szegényeket pedig különösen a szívén viselte. Hol bundát adott egy rászorulónak, hol pedig cipőt. Idővel a szegények plébánosa nevet kapta a körülötte élőktől.

Aport 1941 januárjában nevezték ki győri püspökké. Korábbi szolgálati helyén, Gyulán alakult ki jelleme és gondolkodása, ami meghatározta őt a győri munkássága során is. Püspöki időszakát a háború legkeményebb éveiben kezdte meg, ez befolyásolta tevékenységeinek irányát. Részt vett a politikai életben, hangosan tiltakozott a zsidótörvényekkel szemben, és harcolt a keresztény politizálás mellett, létrehozva ezzel a kereszténydemokrata néppárt elődjét. Felismerve a deportálások súlyát, hittan tanításával és kereszteléssel számos zsidó származású embert mentett meg az elhurcolástól.

1945-ben Győr megszállása a nagyhét idejére esett. Apor Vilmos a Püspökvár pincéiben bújtatta el a menekülőket, ahol több razziát is átvészeltek a segítségével. Nagypénteken, amikor megtagadta az asszonyok kiadatását az orosz katonáknak, rálőttek és súlyosan megsebesítették. Húsvéthétfőn halt bele sérüléseibe, de addig is csak az foglalkoztatta, hogy a többiek épségben maradtak-e. Hálás volt a nagypénteki szenvedésekért és köszönetet mondott, hogy ugyanazon a napon hozhatott áldozatot, mint amikor Krisztus is a keresztjén szenvedett. Kereszt…

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus országjáró keresztje most Győrben és egyházmegyéjében vendégeskedik hosszabb ideig. A missziós szimbólum ereklyéi között megtalálható Boldog Apor Vilmos relikviája is. A Kereszt tartózkodása térben is időben is szép emléket állít nagypénteki önfeláldozásának és húsvéti örök életének.


Forrás: Pápai Dániel videója, 2015

www.magnificat.ro

www.barankovics.hu