Nyújtsd ki a kezed!

2021. szeptember 06.
Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke volt a hétfői szentmise főcelebránsa a Hungexpón.

Marini érsek, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának egykori vezetője homíliájában Pál apostolt idézte és arról beszélt: Krisztus Isten misztériuma, „ő Istennek az a terve, akit korszakok és nemzedékek óta előkészített a számunkra és most megmutatkozik szentjei előtt”. Ez a „most” – magyarázta – megfelel az „idők teljességének”, ami teológiai fogalom: az Ószövetség várakozásának és ígéreteinek beteljesedését, s egyben az új, messiási időszaknak, Isten idejének kezdetét.

Ádámmal vette kezdetét a bűn és a halál korszaka az emberiség számára – mondta –, Krisztus viszont, „amikor elérkezett az idők teljessége”, elindította az emberiség számára az üdvözültek korszakát. „Mi mindnyájan ehhez az új emberséghez tartozunk” – hangzott el a homíliában.

Mise - 1 nap

Az élet – hivatkozott az érsek Szent Pálra –, Krisztus húsvéti misztériumában, vagyis halálában és feltámadásában áll fenn, és ezért hordoz reményt a világ számára.

A szentmisén Lukács evangéliumából olvastak fel, amelyben az evangélista két részletre irányítja rá a hallgatói figyelmét, amelyeket Krisztus fényében érthetünk meg: az elsorvadt kézre és a szombat törvényére. A bibliai történet végén Jézus odafordul az elsorvadt kezű emberhez és így szól hozzá: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az ember engedelmeskedik neki és meggyógyul.

A mai szentmisén – fogalmazott Piero Marini –, miközben közelít felénk az „isteni orvos”, ráébredünk, hogy az Eucharisztia, amit bűneinktől megtisztulva fogadunk, „elsősorban nem az igazak számára fenntartott szentség, hanem útravaló számunkra, bűnösök számára”. Az érsek felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy mikor szentáldozáskor kinyújtjuk kezünket a megszentelt kenyér felé, engedjük, hogy megragadjon bennünket a feltámadt Úr keze, mert Őazért jön, hogy üdvözítsen bennünket, segítsen nekünk kilépni a nehézségek közül, amelyekben élünk, hogy megújult lelkesedéssel folytassuk hitünk életének útját – fogalmazott.

Mise - 1. nap

Az Eucharisztia ünnepléséből meg kell tanulnunk – hívta fel a figyelmet az érsek –, hogy hitünk jövője nem csupán attól függ, hogy miképpen ünnepeljük a liturgiát, hanem inkább attól, hogy miképpen tudunk élni abból a liturgiából, amit ünneplünk.

„Ez az Eucharisztikus Kongresszus tanítson meg bennünket arra, hogy az Eucharisztia ünneplése mindig azt jelenti: beteljesítjük a szeretet törvényét, amit az Úrtól kapunk, s amelynek továbbadása a többiek számára az Úrtól kapott feladatunk” – mondta homíliájában Piero Marini érsek, a hétfői szentmise főcelebránsa.