Piero Marini érsekkel és a Missziós kereszttel emlékeztek II. János Pál pápára

2019. május 19.
Marini érsek mutatott be szentmisét a Missziós kereszt jelenlétében

Különleges eseményre gyűltek össze helyiek, közelről és távolról érkezők a rábaközi Szany határában található Szent Anna-kápolnánál május 18-án. Piero Marini érsek mutatott be szentmisét a Missziós kereszt jelenlétében, és elhelyezték II. János Pál pápa ereklyéjét.

A lengyelországi Wadowicében pontosan 99 évvel ezelőtt, 1920. május 18-án született meg Karol Wojtyła, aki 58 évvel később II. János Pál néven lépett az Egyház élére. Ha még itt, e földi életben élne, azt mondanánk, ma belépett a 100. évébe. Ezt a születésnapot is ünnepeltük a szanyi búcsújáróhelyen, ebben a fagyosszentek uralta májusban, amely ezen a szombaton mégis mosolygósabb, napfényes arcát mutatta a magas fák alatt megbújó kis kápolna körül összegyűlteknek. A kápolna oldalában, a szabadtéri oltár mellett állították fel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbólumát, a Missziós keresztet, az oltár fölött elhelyezett képről pedig a szent pápa tekintett ránk.

Marini érsekkel, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnökével koncelebráltak Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke; Németh László olaszországi magyar főlelkész; Henczel Szabolcs szanyi plébános és a környékről érkezett, illetve szanyi kötődésű lelkipásztorok.

Jelen voltak közéleti személyiségek, közülük Németh Gergely polgármester, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos és Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott köszöntötték az ünneplőket.

A Missziós kereszt körül ünnepelt szentmisében, II. János Pál jelmondatához – Totus tuus – is csatlakozva, a kereszt alatt álló Szűzanya mellé szegődtünk Krisztus misztériumát szemlélni. Erre hívtak a liturgia szövegei és énekei, és erre szólított szentbeszédében Piero Marini is: „A liturgia, amelyet ünneplünk, mindnyájunkhoz szóló ismételt meghívás a megtérésre, hogy átéljük a húsvéti misztériumot, azaz, hogy a kereszt iskoláját végezzük Mária, Krisztus első tanítványa példájára.”

Felmenni a hegyre… Jézus földi életében gyakran felment a hegyre. Hegyen adta az Ország új törvényét, a boldogságokat; hegyen történt színeváltozása is. Felmenni a hegyre, felmenni a Kálváriára... ez volt Jézus egész földi életének célja. Az Úrral való találkozáshoz a tanítványoknak is fel kell menniük a hegyre, a Kálváriára, és ott együtt lenni Máriával, a kereszt alatt – emlékeztetett az érsek. – Minden hívőnek meg kell tanulni fölmenni a hegyre, és ott megállni a kereszt alatt. Mária arra tanít minket, hogy a tanítványok életének mindig afelé a hely és óra felé kell tartania, ahol a Fiú húsvéti misztériuma beteljesült.

A hit engedelmességéről szólva II. János Pál pápa egykori szertartásmestere hangsúlyozta, hogy a kereszt alatt állni nemcsak egy pillanatnyi engedelmesség, hanem az egész élet engedelmessége. Mária fenntartás nélkül fogadta Isten Igéjét, kezdettől fogva, a végsőkig. A világra szülte az Istenfiát, majd azért, hogy engedelmeskedjen neki, mindent elvesztett életében, őt, a fiát is. Földi élete a folyamatos elszakadás fiától: nem azért szülte őt, hogy birtokolja, hanem azért hogy odaadja. Isten logikája ez; az evangélium logikája, a hit logikája, az engedelmesség logikája. Az ember csak azt birtokolja, amit odaad. Mária segít, hogy beléphessünk ebbe a misztériumba.

A szentmise végén ünnepélyesen elhelyezték II. János Pál vérereklyéjét az erre a célra készült szoborban. Henczel Szabolcs plébános tavaly augusztus 20-án Krakkóban vehette át az ereklyét Stanisław Dziwisz bíborostól, II. János Pál egykori titkárától. Most a szent pápa egykori szertartásmestere helyezte végleges helyére az ereklyét Szanyban.

A szentmisén szanyi, soproni és kapuvári énekkarok végezték a zenei szolgálatot. Az énekek szépen illeszkedtek a szövegekhez és a tanításhoz. Latinul szólt az irgalmasság szentévének himnusza; később Szent Ignác Krisztus lelke, szentelj meg engem kezdetű imáját énekelték a kórusok olasz nyelven. Az ereklye elhelyezése alatt II. János Pál pápa híres „Non abbiate paura!”, vagyis „Ne féljetek!” biztatása hangzott el, szintén olaszul énekelve, szanyi fiatalok előadásában, zárásként pedig az Ubi caritas a kapuvári Ars Camerata kórustól.

Ismét a szép Missziós kereszt körüli ünneplés részese lehettem. Mária mellett állva föltekintettünk a kereszt magasába, a húsvét misztériumának fényében szemlélve titkát. Újra eszembe jut II. János Pál imája, melyet az utolsó nagypénteken, 2005-ben tanított: „Üdvözlégy, ó Kereszt, egyetlen remény, adj türelmet és bátorságot, és hozd el a világnak a békét!”

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke a május 8. és 11. között Budapesten rendezett, a jövő évi eucharisztikus világkongresszust előkészítő nemzetközi találkozóra érkezett hazánkba. Szanyba Henczel Szabolcs plébános meghívására látogatott el, aki két éve, egy római találkozáson hívta meg plébániájára (bár akkor még előző szolgálati helyére, Sopronba). Marini érsek pénteken érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei községbe: szegényekkel vacsorázott, gyerekekkel találkozott, akik előadással köszöntötték őt, majd a helyi hívekkel együtt imádkozta a vesperást.Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Bókay László