Ismét karanténban a Missziós kereszt

2020. november 13.
Tavaszhoz hasonlóan, a világjárvány második hulláma arra kényszerít bennünket, hogy elhalasszuk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbólumának és a híveknek tervezett találkozásait, országhatárainkon innen és túl. Kapcsolódjunk össze közös imában!

Több mint ötvenezer kilométert utazott az elmúlt két évben a Missziós kereszt. Plébániáról plébániára járva megszólítja a híveket, a közösségeket, hogy vegyenek részt a szeptemberi budapesti Eucharisztikus Kongresszuson. Tavasszal nem lehettünk a kereszt közelében sem Nagypénteken, sem Húsvétkor. Advent és Karácsony közeledtével hasonló a helyzet. Vagy mégsem? A kereszt karanténba került. Ám a templomok nyitva maradnak. Az előírásokat betartva lehetőségünk van betérni, imádkozni, megnyugvást, támogatást kérni. Sőt, arra is, hogy ismét összekapcsolódjunk naponta közös fohászunkban.

Imádkozzunk ismét együtt a járvány megszűnéséért!

A NEK Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeiként, valamint Fodor Réka felhívást tettek közzé, amelyben arra kérnek bennünket, hogy a déli imádságot követően fohászkodjunk együtt minden nap Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

A közös imát naponta 11:55-től a Magyar Kurír YouTube-csatornáján élőben követhetik az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István diakónus, főszerkesztő vezeti.

Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Ferenc pápa felajánló imája, melyben a járványügyi helyzetre tekintettel Szűz Máriára, az üdvösség és a remény Jelére bízta Róma városát, Olaszországot és az egész világot.

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Fotó/Forrás: NEK, Magyar Kurír