Kínai árvaházból a budapesti Eucharisztikus Kongresszusra

2020. június 28.
Ki volt az a kínai kisfiú, akit imádott a hazai sajtó az 1930-években? Hogyan jutott el az árva, ázsiai srác odáig, hogy 1956-ban bekapcsolódjon a magyar szabadságért vívott küzdelembe?

Különleges történet rajzolódott ki egy fotó és annak eredete kapcsán. Schmelczer-Pohánka Éva, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár vezetőjének kutatása egy, a levéltár fényképgyűjteményében található felvétellel kezdődött, amelyet az 1930-as években készítettek a Pécsi Püspöki Szeminárium kertjében. A képen a Bartalits Mihály-féle Szent Tamás apostolszobor előtt egy kínai kisfiú áll. A srácról a Magyarság Képes Melléklete című lap 1938. február 17-i számában is megjelent egy fotó egy ferences szerzetes társaságában. Ki a titokzatos fiú és hogyan került hazánkba?

Mosolyország küldötte

A történet szálait egészen az 1920-as évekig kellett felgöngyölíteni P. Károlyi Bernát ferences szerzetesig, aki Pécsett tanult, majd 1929-től önkéntes missziós munkára jelentkezett Kínába. Bernát atya iskolát, kórházat és egy 160 árvának otthont nyújtó házat hívott életre, valamint összeállított egy kínai-magyar szótárt. 1938-ban visszatért Magyarországra a szerzetes gyógykezelésre, vele utazott Siao Tamás, a kisfiú a felvételekről.

„Eleven, mint a gyík. … minden lében kanál. Szajkó módjára utánoz minden szót, amit hall…” „Tomi csupa lélek-gyerek! Mennyi finomság és intelligencia! A magyar szó és magyar nóta már ott fakadoz ajkán. Kis keze szervusszal fogja meg a magyar fiúk kezét. Pillanatok alatt mosoly országa körötte minden. Ha imádkozik : a szentek lelkét sugározza… Mintha mindig a miénk lett volna. Mindenki ismerős neki. A postán ő mondja be: halló, itt központ. Egy gyerek, aki szeret mindenkit maga körül. Kis Tomi, az evangélium egyik kis búzaszeme, itt maradtál lelkünkben! Veled, a te szép lelkeddel, sugárzó arcoddal könnyű Isten dalosaivá lennünk” - ilyen gondolatokat fogalmaztak meg Tomiról mindazok, akik találkozhattak vele.

Anyját agyonverték, apja a fronton esett el

A kínai kisfiú magyarországi tartózkodása szenzációnak számított akkoriban. Az újságok rendszeresen foglalkoztak vele. Schmelczer-Pohánka Éva kutatásai során az alábbi információkat gyűjtötte össze a szerzetes védencéről. Siao Tamás 1928. december 16-án született Kínában, Paokingtől 30 kilométerre fekvő kis faluban. Édesanyját és édesapját a kínai polgárháború idején (1927–1937) vesztette el: apja altisztként 1931-ben elesett a fronton, anyját pedig rablócsapatok, a vörös kommunisták 1935-ben agyonverték. Ekkor a kisfiú hitoktató nagybátyjához került, majd a missziós ferences árvaházban töltötte élete nagyobb részét. Azon a telepen ismerkedett össze Károlyi Bernát magyar ferences misszionáriussal, ahol meg is keresztelték.

Bernát atyával 1938 elején érkeztek hazánkba. Eleinte attól féltek, hogy szervezete nem fogja bírni az itteni klímát. A Margit körúton lévő ferences rendházba költöztek, majd felfedezték az országot. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében az eseményhez kapcsolódó ünnepségek egyikén, a pécsi Nemzeti Színházban rendezett missziós díszünnepélyen Kocsis László pap-költő egyik versét Siao Tomi adta elő. Majd énekelt és a kínai nyelv szépségeit is bemutatta a közönségnek. Sőt kínai nyelven elimádkozta a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Az est teljes bevételét pedig a paokingi magyar missziós iskola javára ajánlották fel. Jelen volt a budapesti világtalálkozón is, a sajtó „az eucharisztikus kongresszus kis ázsiai virága” névvel illette a kisfiút.

Szerzetesként a forradalomban

Tomi Magyarországon rendkívül gyorsan haladt előre tanulmányaiban. 1939 tavaszán Vácott egy év alatt 3 elemi osztályt végzett el. 1941-ben már a polgári iskolát kezdte el, ahol cserkészvezető lett, hernyókat és nyulakat tenyésztett, bélyeget gyűjtött, és nagyon szeretett kerékpározni. Gyűjtötte az ócskavasat, kitűnő atléta, úszó és jégkorcsolyázó volt. 1943 őszén Budapestre a technológiai iskolába (gépészmérnök-képzésre) készült, és szakemberként vissza akart térni Kínába. Az életéről megmaradt adat, hogy a Kapisztrán Szent János ferences rendben 1947. szeptember 20-án fogadalmat tett, majd a szécsényi és a gyöngyösi (1948) rendházakban élt novíciusként 1947-49 között, ekkor kapta meg egyházi nevét: Norbertus Thomas Siao. Bölcsészeti és teológiai tanulmányokat is folytatott.

Dr. Frajka Félix ferences atya – aki Tomi barátja volt – visszaemlékezéséből jutott további információkhoz Schmelczer-Pohánka Éva a férfivá érett Tomi életéről. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után még rendtag maradt. 1956 októberében szerzetesként részt vett a budapesti forradalmi eseményekben: a Bem szobortól vonult a tömeggel a Parlamentig. A forradalom leverése után Amerikába távozott, és elvette feleségül Károlyi Bernát unokahúgát. Két fiúgyermekük született, az egyik – nem meglepő módon – a Bernard nevet kapta. Siao Tamás 1987-ben hunyt el az Amerikai Egyesült Államokban.

Forrás: Pécsi Egyházmegye/ Schmelczer-Pohánka Éva

Fotó: Pécsi Egyházmegyei Levéltár Fotótára, Arcanum Digitális Tudománytár