Lezárult az esztergomi Eucharisztikus Tudományos Konferencia

img_8974.jpg

A napot szentmisével kezdte az a mintegy 300 résztvevő, akik regisztráltak az esztergomi konferenciára. A szentmise főcelebránsa Michael August Blume apostoli nuncius, a Szentszék magyarországi nagykövete, a szónok Márfi Gyula veszprémi érsek volt. Az előadások sorát Kajtár Edvárd, a Liturgikus Intézet irodaigazgatója indította, aki komoly feladatra vállalkozott, az áldoztatás liturgiájának alakulását tekintette át az első századoktól egészen napjainkig. Kitért a különböző zsinatok döntéseire az áldoztatás témájában és érdekességként szólt a higiéniai szempontokról is (pl. két szín alatti áldozásnál a bor magunkhoz vétele olyan kehelyből, amiből előzőleg már többen ittak). Őt Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora követte, aki az Eucharisztiáról mint szent emlékezésről beszélt, utalva ezzel az utolsó vacsorára.

A délutáni előadók közül először Fábry Kornél NEK főtitkár gondolatait hallgathatták meg a konferencia résztvevői. A főtitkár a szentáldozás kegyelmi hatásairól szólt, kiemelve a Krisztussal és az egyház tagjaival való közösség és találkozás fontosságát. Györök Tibor teológiai tanár az Eucharisztia őrzéséről és imádásának történelmi alakulásáról tartott előadást, majd a Nyolc Boldogság Közösség tagja, Versegi Beáta Mária nővér következett, aki szintén nagy témát dolgozott fel, a II. Vatikáni Zsinat után létrejött eucharisztikus mozgalmakról beszélt. Az előadások sorát Fejérdy András egyetemi docens zárta, aki az eucharisztikus kongresszusok szerepéről beszélt a XIX. század végétől napjainkig.

img_9232.jpg

Erdő Péter bíboros zárszavában kiemelte, nemcsak íve volt a háromnapos konferenciának, hanem lelke is. A tartalmas előadásokon túl közös szentmise, szentségimádás és gyónási lehetőség is színesítette a programot.

NEK Titkárság

Fotó: Tóth János