„Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?”

2020. január 28.
Készület és készenlét

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki előkészületeként szeptember 10-ig, minden csütörtökön virrasztást tartanak a Szent István-bazilikában.

Miért fontos a virrasztás?

A készület és a készenlét egyik legnagyobb előjele az, ha ébren várjuk, figyeljük Isten jelenlétét. „Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.” (Mt. 26,41)

A virrasztás, ahogyan a böjt is, a testnek és a léleknek a próbája.

Miért virrasztott Jézus halála előtt?

Egy ima sem vész kárba, ha pedig az ima lemondásokkal jár, még inkább megtapasztalhatjuk Isten gondoskodását. Jézus halála előtt virrasztott a Getszemáni kertben, imádkozott, és az apostolokat is arra hívta, hogy tartsanak vele. Ők azonban elaludtak. Nem is álltak készen arra, amit Krisztus mindvégig mondott nekik: hogy hamarosan elárulják, elfogják és meghal. Arra sem, hogy fel fog támadni. Milyen állapotban lehettek, amikor Júdás megérkezett a katonákkal? Arra ébredtek, hogy Jézust elfogják, és ők nem tehetnek semmit.

„Halálosan szomorú a lelkem – mondta nekik. – Maradjatok itt és virrasszatok velem!” (Mt. 26,38) Krisztus félt, és megrendült volt, mielőtt elfogták. Azonban mire Pilátus elé vitték, készen állt. Ez a néhány óra Jézussal eltöltött szenvedés hiányozhatott a tanítványoknak ahhoz, hogy megértsék, milyen nagy eseményeknek lehetnek tanúi. Talán, ha virrasztanak, nem árulják el Őt, akkor mindvégig vele lettek volna a szenvedésben, készen arra is, hogy valóban legyőzi a halált.

Álljunk készen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, a közös ünneplésre! Imádkozzunk azért, hogy Isten kegyelme végigkísérje az eseményt, és jelen tudjunk lenni Isten számára!

A következő virrasztás január 30-án, csütörtökön 20 órakor kezdődik, és péntek hajnali 5-ig tart. A jelenlévők 21 órakor szentmisén vehetnek részt.