Megjelent a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentuma

2019. április 10.
Megjelent magyar nyelven a NEK alapdokumentuma

Az alapdokumentum bemutatása már olvasható az Olvasnivaló menüpont alatt, IDE KATTINTVA, és megvásárolható a Szent István Társulatnál: SzIT Webáruház

A Szent István Társulatnál megjelent a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentuma, ami kifejti a kongresszus jelszavát és alapgondolatát. A felkészülés – 2019 pünkösdjén kezdődő – utolsó évében nélkülözhetetlen segédeszközünk lesz ez a kis könyv. Szinte kötelező olvasmány mindazok számára, akik meg akarják érteni a budapesti eucharisztikus kongresszus szellemiségét és lelkiségét.

A vatikáni szabályzat szerint a kongresszus alapdokumentuma hivatott elősegíteni a kongresszus témájának „teológiai elmélyítését és a lelki megújulást, a helyi egyház javára” (Statutum, 18. p.). A Teológiai Bizottságnak tehát arra kellett törekednie, hogy új szempontokat is figyelembe véve megfogalmazza az Egyház hitét, de egyúttal a keresztény életet és a hívek lelki megújulását is segítse; hogy a kongresszus dokumentuma utaljon azokra a teológiai és lelkiségi szempontokra, amelyek a kongresszus megrendezésekor kiemelten fontosak a világegyház és a helyi egyház szempontjából. Már a könyv tartalomjegyzékének áttekintése után is nyugodtan állíthatjuk, hogy a budapesti kongresszus dokumentuma megfelel az elvárásoknak: a szövegben létrejön a teológiai, a lelkiségi és a pasztorális szempontok szintézise.

A Szent István Társulatnál megjelent kis könyv címlapja is jelzi, hogy ez dokumentum a kongresszus jelszavát és alapgondolatát magyarázza. Az is nyilvánvaló, hogy biblikus, teológiai és pasztorális szempontokkal akarja segíteni a lelkipásztorokat és a hitoktatókat az előkészület sokrétű folyamatában. A kilenc fejezetre osztott dokumentum szerkezete világos, logikus és könnyen áttekinthető. A dokumentum kulcsfogalma, sőt vezérfonala az Eucharisztia „forrás” jellege, amelyre főképpen a II. vatikáni zsinat tanított meg bennünket. Egyházunk legutóbbi egyetemes zsinata ismételten hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia megünneplése „az egész keresztény élet forrása és csúcspontja”. Nem az Eucharisztia szisztematikus teológiáját olvashatjuk tehát ebben a hivatalos kiadványban, hanem a jelszó magyarázatához kapcsolódva megerősít bennünket abban a hitben, hogy az Eucharisztia valóban keresztény életünk és küldetésünk egyik legfontosabb forrása.

A liturgia, elsősorban az Eucharisztia liturgiája „csúcs és forrás” – szinte már teológiai közhelyszerűen ismételjük a II. vatikáni zsinatnak ezt a tanítását. Kilenc helyen is találkozunk ezzel a fontos hitigazsággal a zsinati dokumentumokban. Sajnálatos módon ez a rendkívül fontos zsinati tanítás még napjainkban sem vált eléggé tudatos meggyőződéssé a katolikus hívek életében. Reméljük, hogy ez a dokumentum és főként a budapesti eucharisztikus kongresszus megerősít bennünket abban a hitben, hogy a szentmiseáldozat keresztény életünk nélkülözhetetlen forrása.

Dolhai Lajos/NEK Teológiai Bizottság

Forrás: Egri Hittudományi Főiskola

Fotó: Szent István Társulat