A Szent István-i örökség: Mária Országa

2021. június 29.
Szent István: őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék.

Szent István király az ezredfordulón felvett keresztény hitet országának nem egy emberöltőre tervezte. Elképzelése szerint az „új hitet” hazájában fia, Szent Imre herceg építette volna tovább. Ennek érdekében a már életében szentnek nevezett István király nem kisebb tanítót rendelt fia mellé, mint a később mártírhalált halt Szent Gellért püspököt, akinek emlékét Budapesten a Gellért-hegy és annak oldalában az Erzsébet híd felé tekintő szobor is őrzi.

Az Úrnak azonban más tervei voltak, Szent Imre herceg ugyanis 1031-ben egy vadászat során elhunyt. Az idősödő királynak több élő fia nem lévén, gondot okozott a trónutódlás kérdése. A „régi rend” szerint az öröklési rendben a család legidősebb férfitagja következett volna a trónon. Ez Vazul herceg, Szent István unokatestvére volt, aki azonban nem volt hajlandó felvenni a keresztény hitet. A korona másik várományosa Szent István király unokaöccse, a velencei dózse fia, Orseoló Péter lett volna, aki viszont nem örvendett népszerűségnek az udvarban.

1038. augusztus 15-én, Mária mennybevételének napján Szent István az örökkévalóságnak szóló döntést hozott: országát a Szűzanya oltalmába ajánlotta.

Hartvik püspök Szent István-legendája így örökíti meg ezt a kegyelemteli pillanatot:

„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.«

Az idősödő király őrlődéséről 1930-ban a piarista paptanár, költő, Sík Sándor István király címmel írt drámát, melyben a felajánlást így mutatja be:

„Itt állok, Uram, életem romjain. Meztelenül, mint a koldus. Úttalanabbul, mint egy eltévedt gyermek az éjtszakában. Mindennek vége. Az ember meghalt. A világ meghalt. István király meghalt. Most már nincs semmi más… Csak az Isten … Nincsen, aki szeresse őket. Nincsen, aki védje őket! Csak az Isten, csak az Isten!… Hallgass rám, Isten! Én elrúgom magam alól a földet. Én arcába csapok az emberi bölcsességnek. Én a Te kezedbe adom az országot. Ez az ország mától a Te országod. Meglátom, összetöröd-e azt, ami a tied.

Magyarok! Királyt koronázok. Nem mának, nem holnapnak. Az örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre. És ti az övéi mindörökre. Ezentúl két országban uralkodik: Magyarországban és Mennyországban.”

Majd a király utolsó tettével a Szűzanya szobra elé lép, a koronát az oltárra helyezi, és meghal.

Magyarországon azóta él a Mária Országa, a Regnum Marianum emléke, mely a Magyar Királyságot jelentette, illetve a Szűzanyát Magyarország Oltalmazójaként (Patrona Hungariae) is említik. Ezért számos magyarországi Mária-ábrázoláson a Szűzanyát a gyermek Jézussal és a koronázási ékszerekkel láthatjuk. A koronázási ékszerek a Parlament kupolacsarnokában, míg a koronázási palást a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg.

Illusztráció: Benczúr Gyula festménye a Szent István-bazilikában