Szent Őrzőangyalok a hegytetőn

2021. augusztus 03.
A Gazdagréti Szent Angyalok-templom építéséről először a 'Szomszédok' című televíziós teleregényben hallhatott az ország. Ismerd meg a NEK egyik fontos helyszínét!

Talán nincs is másik templom a világon, melynek felépítését még egy teleregény segítségével is megtámogatták. A Gazdagréti Szent Angyalok-templom a népszerű magyar szappanopera, a Szomszédok képernyőjén is feltűnt 1990 januárjában. A lakótelep ’80-as évek végi felhúzása ugyanis megnövelte a népességszámot, amelynek hitéleti kiszolgálásához egy új templom felépítése vált szükségessé.

Atya a tanácselnöknél

Lipp László atya személyesen járta ki az utolsó fővárosi tanácselnöknél, hogy a kommunista helyhatóság térítésmentesen átadja a katolikus egyháznak az M1-es és M7-es autópályák budapesti bevezetőjére néző, egyhektáros, domboldali – addig főleg szeméttelepnek használt – ingatlant.

Piramis helyén templom

A templom alapkőletételére 1990 márciusának végén került sor, ekkor a területen egy háromszög alapú, piramis jellegű faépítmény állt, kereszttel a tetején. Az építmény egyik oldala nyitott volt, amelynek közepén betonalapon, kockakőből épített (kőlappal borított) oltár kapott helyet. A faépület mellett egy fakeresztet és egy kopjafát helyeztek el az 1989-es romániai forradalom emlékére.

Reflektorfényben

A Szomszédok 72. fejezetében

a Lantos utcai közös képviselő, Bőhm bácsi ezt az akkor már liturgikus eseményeknek helyet adó egykori szeméttelepet mutatta meg a fiatal párnak, Jánosnak és Almának. A templomépület felépítését közadakozásból, egy jótékonysági koncerttel kívánták megvalósítani Lipp László atya vezetésével, ez a valós esemény pedig a Szomszédok 84. epizódjának

egyik fő motívuma, melyben László atya maga is szerepel.

Elhúzódó építkezés

Az új, 1991-ben megalakult lelkészség a farkasréti és a kelenföldi plébániából kapott területet. A templom tervezésével először Makovecz Imrét bízták meg, a terveket végül Koppányi Imre készítette el 1993-ban. Az építkezés azonban csak 2000-ben indult meg. A félkész templomot 2002-ben Paskai László bíboros áldotta meg, melyre a használatbavételi engedély 2008-ban érkezett meg. Plébániai rangot 2010-ben kapott, 2013-ban pedig lehetőség nyílt a templom és a plébániaépület fejlesztésére.

Organikus építészet ihlette

A 800 ülőhelyes teret az organikus építészeti elvek és az ókori görög amfiteátrumok mintájára alakították ki. A faragott keresztút stációit Búza Barna szobrászművész készítette. A templomhajó bükkfa padsorai Sepsiszentgyörgyön készültek. A templom új hangszere a 18. századi ibériai orgonák mintájára épült. Végső felszentelésére Szederkényi Károly atya plébánossága alatt, 2016 októberében került sor. Erdő Péter bíboros végezte a szentelési szertartást, huszonhat évvel az alapkő letétele után.

A felemelkedés útján

A főpásztor a felszenteléskor elmondott homíliájában kiemelte: „Mostanra az épület elnyerte végső alakját, és a díszítés műve is kiteljesedett. Marko Ivan Rupnik világhírű mozaikművész alkotása díszíti a templom apszisát, a középpontban, mint a keresztény hit és élet középpontjában is Krisztus személye áll. Körülötte azonban a Szent Angyalok alakját látjuk. Balra a Dániel könyvében szereplő angyal tűnik fel, aki a lángokból megmenti a három ifjút a tüzes kemencében. Jobbra pedig Ábrahám látja vendégül a három vándor angyal képében megjelenő Urat. A baloldali hajó falán nemzetünk Szent Őrangyala látható, hiszen a Biblia elbeszélése szerint a népeknek is vannak angyalai. A Szent Koronát pedig – ahogyan a legenda tartja – Szent Gábriel arkangyal hozta el a magyarok első királyának. Ma imádkozunk azért, hogy ez az épület felemelje az ide belépők lelkét és szellemét, nemcsak az általános megilletődöttség és kellemes közérzet szintjéig, hanem az Istennel való találkozás magasságába. Ez az a cél, amire az ember élete irányul, ezért olyan nagyszerű, hogy ez a templom messziről is látható, és a lakótelep szürkeségéből kiemelkedve az ég felé mutat.”

Templom a kősziklán

A templom látványa lenyűgözi az M1-M7 autópályán Budapestre érkezőket, akik már messziről megpillanthatják a hegyen magasodó, „kősziklára” épülő, égbe törő, Isten felé nyúló építményt. A panelrengetegből kiemelkedő templom olyan hatást kelt, mintha a főváros nyugati kapuja lenne. Nemcsak templom ez, hanem egyfajta bástya is, amely menedéket ad a rászoruló keresztényeknek. Üzenete van a betondzsungelből szabadulni vágyóknak is, itt ugyanis megnyugvást, békét és szeretetet találnak.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zarándokainak személyesen is lesz lehetőségük a templom megismerésére, ugyanis a plébániai napon, szeptember 8-án 17 órától olasz nyelvű szentmisét mutat be Robert Sarah bíboros.

Forrás: Magyar Kurír, esztergomi-ersekseg.hu, szentangyalok.hu, Heti Válasz, Wikipedia, YouTube

Fotó: fortepan, Magyar Kurír, Thaler Tamás