Bajban ismerszik meg a barát

2020. szeptember 27.
Megható ünnepség két népcsoport, hajdúk és székelyek sorsközösségéről, barátságáról. Az emléknap résztvevői fényképpel üzenték: folytatják a felkészülést a NEK-re.

A hajdúk és a székelyek 104 évvel ezelőtti történelmi sorstalálkozását felelevenítő rendezvényen, Hajdúnánáson részt vett Juhász Imre c. kanonok, plébános és Buczkó József c. múzeumigazgató, egyházközségi világi elnök, valamint díszvendégként Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári püspök és Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója.

A székelyek első világháború alatti, 1916-os elmeneküléséről és a hajdúk általi befogadásáról megemlékező idei kétnapos jubileumi eseményt a helyi Római Katolikus Egyházközség a budapesti Misszió Média Kiadó társszervezői és a Magyarság Háza együttműködői partnerségével a Nemzeti Összetartozás Éve jegyében szervezte és tartotta meg.

A hajdúnánási római katolikus templom kertjében az ünnepi szentmise előtt az egyházközség négy fiatalja a templomajtó elé vitte a befogadó szeretet kifeszített zászlaját. Tamás József püspök ezekkel a szavakkal áldotta meg: „Mindenható Istenünk, áldd meg ezt a zászlót, amely a hajdúk és a székelyek összetartozásának jeleként fog lobogni, s amely arra a nagy szeretetre, együttérzésre emlékeztet, amit száznégy évvel ezelőtt az itt élő emberek mutattak meg a háború borzalmai elől menekülő magyar testvéreiknek. Add meg, kérünk, hogy ez az igazi keresztény lelkület mindig ott éljen népünk szívében, igazi testvérként tudjon élni s eredményesen tudja megvívni a megmaradásért és sorsának jobbrafordulásáért vívott harcát.”

A zászlót Buczkó József címzetes múzeumigazgató tervezte, aki így mutatta be annak színeit és szimbólumrendszerét: „A zászló célja, hogy jelképeivel emlékeztessen az 1916 és 1918 közötti eseményekre, amikor Hajdúnánás népe 3200 székely menekülttel osztotta meg hajlékát, ugyanakkor kifejezze a székelyek és hajdúk összetartozását, barátságát, testvéri kapcsolatát. Az égkék a Szűzanya, az égi édesanya, Babba Mária színe. A béke, a hit szimbóluma, a szeretet kifejezője. Egyszersmind a két népcsoport jelképe is, amely a székelyek és a hajdúk zászlóján egyaránt testet ölt. A fehér a hajdúk zászlójának másik színe. A hűség, a jóakarat szimbóluma. Kifejezi a két népcsoport ragaszkodását, hűségét egymáshoz."

A zászló tervezője hozzátette, az aranysárga a székely zászló központi jelképe. A kékkel együtt Erdély ősi szimbóluma, amely egyben a Csíki-medence fő folyójára, az Oltra is utal. A székelyek és hajdúk egymás iránti bizalmát jelképezi. A két vörös szív a Biblia tanítása szerint a szív mint a Szentlélek lakhelye, Krisztus véráldozatának és a keresztényi szeretetnek a jelképe. Az alsó, nyitott szívmotívum a hajdúk nyitott szívére utal, amelyből a fölötte lévő tömör szív jelképében kivirágzott a befogadó szeretet. Ez a szimbólum egyben a székelyek őszinte hálájának kifejezője is.

A jelenlévők csoportképre álltak össze és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus plakátját a magasba emelve jelezték: nagyon várják a jövő szeptemberre halasztott katolikus világeseményt. „A Gondviselés másképp rendelte, mi pedig folytatjuk buzgó imánkat, Hajdúnánáson, Székelyföldön és szerte a világon mindenütt: »Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet…«.”

A kétnapos eseményről szóló tudósítást teljes egészében ITT olvashatod!

Fotó/Forrás: Életünk