A battonyai tartózkodás

2019. március 23.
A Missziós kereszt battonyai programjairól adunk közre beszámolót

A Missziós kereszt 2019. március 18-án és 19-én „tartózkodott” Battonyán, a Szentháromság plébániatemplomban.

A két egy nap alatt legalább ezer fő látogatott el a templomba. A legnagyobb létszámban a 18-ai 16 órai püspöki szentmisén voltak jelen, melyet Gyulay Endre ny. megyéspüspök celebrált. Az 500 főt befogadó ülőpadok zsúfolásig megteltek, sokan álltak a templom bejáratánál, a kóruson és a szentélyben is.

A Mária Légió és a Rózsafüzér Társulat tagjai szinte folyamatosan jelen voltak és imát vezettek. A szentségimádáson kb. 100 fő vett részt.

Bekapcsolódtak a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjai is a programokba. Negyedikes kisdiákokkal tartottunk keresztúti ájtatosságot, a felsőtagozatos tanulóknak és középiskolás diákoknak, ill. tanáraiknak a Missziós kereszthez és a rajta elhelyezett ereklyékhez kapcsolódott a kulturális/spirituális programjuk. Több Battonya-környéki településről érkeztek hívek (Kevermesről, és Nagykamarásról a katolikus iskola pedagógusai és diákjai).

Nagy örömünkre testvéregyházmegyénkből, a Temesvári Egyházmegyéből is számosan érkeztek. Temesvár/Freidorf városrészéből egy 50 fős autóbusszal jöttek, ők, plébánosukkal együtt vezették a hétfő délutáni szentségimádást. De érkeztek Lugosról, Aradról, Pécskáról, Nagyiratosról, Gyorokról és kisebb, határmenti településről is, köztük nemcsak magyar anyanyelvű hívek, hanem német és román nemzetiségűek is.

A püspöki misében Gyulay Endre püspök úrral 12 paptestvér koncelebrált. Igazán felemelő volt, amikor a szentmisében a magyarul elhangzó Miatyánkot németül és románul is elmondtuk.

Egy másik megható epizód: egy napok óta beteg kisfiú, aki ministránsunk is, elhozatta magát az édesanyjával, hogy láthassa a Keresztet, és rövid időre beült a „nénik” közé is imádkozni.

A város elöljárói is képviseltették magukat: a polgármester, alpolgármester és jegyző is részt vett a liturgián.

A kántori szolgálat mellett templomi énekkarunk is emelte az ünnep jelentőségét (pl. kifejezetten erre az ünnepre tanulták meg Mozart Ave verum-át).

A Missziós kereszt minden résztvevőt „lenyűgözött”. Jelenléte a szinte székesegyház méretű battonyai templomban, összhangban a templom művészeti értékeivel, nagy spirituális-intellektuális-esztétikai élményt nyújtott.

Képgaléria a Missziós kereszt látogatásáról:

Bajnai István

kanonok, plébános