Eucharisztia nélkül az egyház nem létezne

2021. szeptember 06.
Teológiai Szimpóziumot tartottak Esztergomban

Három földrész kilenc országának tizenkét előadója vizsgálta az Eucharisztia misztériumát különböző nézőpontokból szeptember 2–4. között Esztergomban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előeseményén.

A több mint háromszáz résztvevővel zajló tudományos tanácskozás egyik legfőbb megállapítása az volt, hogy az olyan új evangelizáció, amelynek nem célja az élő hit eucharisztikus középpontja, nem elégséges, csupán az igehirdetésre irányuló katekézis fejlesztése nem elegendő: a liturgikus gyakorlatot magában foglaló élő hitet kell gyakorolni.

Másfelől a fórum azt is a gondolkodás homlokterébe állította, hogy az Eucharisztia teológiája és az Eucharisztia liturgiája nem válhat külön egymástól, a teológia és a liturgikus diskurzus együtt léteznek és kölcsönösen kiegészítik egymást.

„Hogyan fakad élet és reménység az Eucharisztiából a 21. század embere számára, aki félelmek között él, szeretné óvni a teremtett környezetet, de nem tudja pontosan, hogyan, aggódik fáradt kultúrájáért, érzi, hogy kereszténység nélkül a világ lenne szegényebb, de nem tudja, hogyan tegye elevenné és hatékonnyá ezt a csodálatos erőt a mai emberiség számára?”

– tette fel a kérdést Erdő Péter bíboros-prímás, amikor a nyitónapon köszöntötte a hazai érdeklődők mellett Európából, Afrikából és Dél-Amerikából is érkezett résztvevőket.

Az előadók pedig éppen erre a dilemmára adtak válaszokat a plenáris üléseken és a fakultációkon. Többek között rámutattak, hogy ha azt szeretnénk, hogy az Egyház liturgiája a jövőben is megmaradjon, akkor azt a deszakralizáció és formátlanná válás elfogadása helyett továbbra is szent eseménynek kell elismernünk szigorú formai keretek között. Megfogalmazódott az is, hogy az emberiség történelmét megtermékenyítő, újjáteremtő Evangéliumnak kell mai szekuláris világunkban is sugároznia fényét és erejét és éppen ugyanazon a módon. Mindezek mellett azzal a fő üzenettel, hogy az elhívás az eucharisztia asztalához a keresztény misztérium szívébe vezet, a szimpózium igazi ráhangolódás volt a szeptember 5-én Budapesten megnyíló katolikus világeseményre.

A szimpózium további képei megtekinthetők Galériánkban »