Imamaraton a járvány utáni újrakezdésért

2021. május 01.
Együtt imádkoznak világszerte a Mária-kegyhelyeken a hívek egész májusban a világjárvány megszűnéséért, a társadalmi élet és a termelés újraindulásáért.

Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa közzé tette a májusi imamaratonról szóló célkitűzéseit. A testületet a Szentatya bízta meg az esemény szervezésével. A világ minden kegyhelye a saját nyelvén és módján imádkozzon a közös célért: a közösségi élet, a munka, a kultúra, a sporttevékenység újraindulásáért.

Közös ima az emberiségért

A kegyhelyek feladata, hogy buzdítsák a híveket arra, hogy naponta kapcsolódjanak be a közös imába. Az ima-maratont a Szentatya nyitotta és ő is zárja le. Minden kegyhely feladata, hogy a körzetükben elérjék a papokat, a családokat, a híveket és közös imádságra hívják őket a Boldogságos Szűz Máriához intézett reményteli kéréseikkel együtt.
„Így a rózsafüzér imádsággal a hónap minden napjára egy konkrét imaszándékot tűznek ki, mely a világjárvány drámája sújtotta emberiség egy-egy csoportjáért ajánlja fel az imádságát, így többek között azokért, akik nem tudtak búcsút venni elhunytjaiktól, a szegényekért, a hajléktalanokért, az anyagi gondokkal küzdőkért, a pandémia összes halottjáért…”- tudósított a Vatican News.

Segíts minket, Szűzanya!

Május elsején Ferenc pápa a Segítő Szűzanya kegyképe előtt imádkozott, mely a Szent Péter bazilika jobb oldali kereszthajójának Gergely-kápolnájában található. A képet 2012-ben kezdték restauráltatni a Colombus lovagok XVI. Benedek alatt, majd Ferenc pápa áldotta meg rögtön péteri szolgálata kezdetén, az ikon alatt ezzel a felirattal: Succurre Nos és Franciscus PP. A. I., vagyis „Segíts minket, Szűzanya! Ferenc pápa, pápasága első évében”. Ezzel az ajánlással egyúttal Ferenc pápa önmagát a Segítő Szűzanya oltalmába ajánlotta.
Május elsején az ima-maraton megnyitásakor Ferenc pápa itt áldotta meg azokat a rózsafüzéreket, melyeket erre az alkalomra készítettek és küldenek el majd arra a harminc kegyhelyre, melyek az ima-maraton egyes állomásai lesznek. A hónap végén, május 31-én Ferenc pápa a Vatikáni kertekben zárja le az imádságot.

A világ összefog

Az Új Evangelizálás Pápai Tanácsa közzétette annak a harminc Mária kegyhelynek a nevét, melyek az ima-maraton egyes állomásai lesznek és amelyek egymást váltva vezetik az egész egyház világra kiterjedő közös imádságát. A kegyhelyek titulusainak és az országoknak a nevei: Walsinghami Miassszonyunk - Anglia, Megváltó Jézus és Szűz Mária Anya - Nigéria, Częstochowai Szűzanya - Lengyelország, Názáreti Angyali Üdvözlet bazilika – Szentföld, Rózsafüzér Szűzanya – Dél-Korea, Aparecidai Miasszonyunk – Brazília, Béke és Jó utazás Szűzanyja – Fülöp-szigetek, Lujani Miasszonyunk – Argentína, Lorétói Szent Ház – Olaszország, Knock-i Miasszonyunk – Írország, Banneux-i Szegények Szűzanyja - Belgium, Afrikai Miasszonyunk - Algéria, Fatimai Rózsafüzér Királynéja - Portugália, Egészség Szűzanyja - India, Medzsugorjei Béke Királnyéja - Bosznia-Hercegovina, Szűz Mária székesegyház - Ausztrália, Washingtoni Szeplőtelen Fogantatás bazilika Egyesült Államok, Lourdesi Miasszonyunk - Franciaország, Meryem Ana - Törökország, Cobrei Szeretet Miasszonyunk - Kuba, Nagaszaki Miasszonyunk - Japán, Montserrati Miasszonyunk - Spanyolország, Cap-i Miasszonyunk - Kanada, Ta’ Pinu Szűzanya nemzeti kegyhelye - Málta, Guadalupei Miasszonyunk - Mexikó, Zarvanyicai Istenanya - Ukrajna, Altöttingi Fekete Szűzanya - Németország, Libanoni Miasszonyunk – Libanon, Pompeji Rózsafüzér Királynéja - Olaszország.

Az imádságot minden kegyhelyről a Szentszék hivatalos csatornáin keresztül közvetítik, római idő szerint minden nap többnyire este hat órakor.

Forrás: Vatican News

Fotó: Az Egészség Szűzanyja kegyhely Indiában, ahol most dúl a járvány, egyike a harminc Mária kegyhelynek (Vatican News)