Van feltámadás és van örök élet

2019. február 24.
Bábel Balázs érsek kinevezésének 20. évfordulóján szentelte pappá Gyirán Péter diakónust a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban február 24-én, a Missziós kereszt jelenlétében

Bábel Balázs érsek kinevezésének huszadik évfordulóján szentelte pappá Gyirán Péter diakónust a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban február 24-én, a Missziós kereszt jelenlétében.

A főpásztor szentbeszédét az Egyház apostoli arca köré építette. Elmondta, az Anyaszentegyház a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy meglegyen az apostolisága, hiszen Jézusnak is tizenkét apostola és hetvenkét tanítványa volt. A hitvallásban szintén elhangzik: hiszek az apostoli Anyaszentegyházban. Az érsek szerint ez jelzi, hogy a tizenkettő alapjára épült az Egyház, akik Jézus áldásával meghosszabbították küldetésüket: ők most is az Egyház apostolai.

A misén elhangzott, hogy az Egyház fontosnak tartotta a folytonosságot és a teljességet, vagyis mind a tizenkét apostol meglétét – ezért választottak újat az áruló Júdás helyére is. Olyan valaki mellett döntöttek, aki velük együtt járt az úton és része volt a közösségnek. Bábel Balázs érsek szerint ez az elgondolás a mai papi hivatás szempontjából is fontos: egy papnak az egyházi közösség tagjává kell válnia, amikor pappá szentelik. Szentbeszédében továbbá hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy újak lépjenek a régiek helyére. Mátyás beállt Júdás helyére, és így teljes lett a kör. Nem akárkit kellett pótolnia: az árulót. Sokat kellett dolgoznia, hogy helyrehozza azt, amit Júdás elrontott. Az érsek kiemelte, sokszor előfordul, hogy valaki hűtlen lesz a papságában, de utána a helyére lép valaki, aki helyrehozza a hibáit.

A főpásztor elmondta, hogy Gyirán Péter a hetvenkettedik, akit érseki szolgálata húsz évében pappá szentelt. Rámutatott, Mátyás apostol feladata az volt, hogy tanúságot tegyen a feltámadásról – a pap fő feladata is ez. Feltámadás nélkül lehetünk humanisták vagy szociális munkások, de életünk akkor is értelmetlen lesz. Bábel Balázs szerint a feltámadás adja az életnek és a hitnek az örökké tartó megújulását. Van feltámadás, van örök élet! Nem az a lényeg, hogy hírnévre tegyünk szert, hanem hogy csendes és alázatos munkásai legyünk Krisztusnak.

Bábel Balázs felhívta az újmisés figyelmét, hogy rengeteg szenvedéssel fog találkozni, amellyel nehéz lesz szembenézni. Ugyanakkor megnyugtatta, hogy Krisztus értelmet ad a gyötrődésnek. „És ott a végleges örömhír, hogy van örök élet! Az Isten jó hírét közel kell vinnünk minden emberhez, s ebben a küldetésben mindhalálig ki is kell tartanunk!” – buzdított a főpásztor.

A papszentelés a Missziós kereszt jelenlétében történt, ami a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma. A Ferenc pápa által megáldott kereszt kapcsán a főpásztor elmondta, azért ünnepeljük ezt, mert fel nem fogható módon az Isten szeretetének a jele. Ahogy legszebb miseénekünk mondja, a kereszt az üdvösség jele, amely utólag mindennek értelmet ad.

Forrás: Magyar Kurír

Fotó: Wikipédia